Politiski represēto apliecībām varēs pieteikties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās

28.06.2011

Otrdien, 28. jūnijā, Ministru kabinetā (MK) pieņemti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi, kas nosaka kārtību politiski represēto personu apliecību izsniegšanai, uzskaitei un izmantošanai.


Paredzēts, ka iedzīvotāji pēc 1.jūlija politiski represētās personas statusa noteikšanai un apliecības saņemšanai varēs vērsties nevis savā pašvaldībā, kā tas bija līdz šim, bet gan jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Savukārt tie Latvijas pilsoņi, kas politiski represētās personas statusu vēlēsies nokārtot no ārzemēm, turpmāk iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus varēs iesniegt tuvākajā Latvijas vēstniecībā vai nosūtīt tos pa pastu PMLP.

Tāpat vairs nebūs nepieciešamības izmantot politiski represēto personu apliecību uzskaites žurnālus un izdevējiestādei nebūs jāsniedz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņojums par nozaudētās, prettiesiski atņemtās, iznīcinātās vai bojātās apliecības atzīšanu par nederīgu. Tā kā visas ziņas par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu tiek iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, visām institūcijām, kurām atbilstoši kompetencei būs nepieciešams pārliecināties par politiski represētās apliecības izsniegšanu un tās derīgumu, to varēs izdarīt, izmantojot Iedzīvotāju reģistru.

Noteikumos iekļauta norma, kas paredz personām, kuras nevar ierasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (veselības stāvokļa dēļ vai atrodas brīvības atņemšanas iestādē) politiski represētās personas apliecību varēs saņemt atrašanās vietā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ