Iekšlietu dienesti gatavi kārtības un drošības nodrošināšanai 1.jūlija un ebreju genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos

30.06.2011

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs ir uzdevis Valsts policijai un Drošības policijai nodrošināt kārtību un drošību gan 1.jūlijā pieteiktajā Ulda Freimaņa gājienā Rīgā, gan ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos visā Latvijā.


Lai gājiena laikā nepieļautu ekstrēmistiski un radikāli tendētu personu prettiesisku rīcību, iekšlietu struktūras veiks tā pastiprinātu uzraudzību. Rīgas dome ir devusi atļauju šī pasākuma norisei, taču A.Štokenbergs atgādina: „Ikvienam atbilstoši likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos. Taču gājienam ir jābūt miermīlīgam  un nav pieļaujama nacionālā naida kurināšana, tāpēc aicinu gājiena rīkotājus ievērot šos noteikumus.”


Savukārt, lai izslēgtu iespējamās provokācijas 4.jūlija Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos, iekšlietu dienesti pievērsīs pastiprinātu uzmanību ebreju piemiņas vietām. Tā nodrošināšanai Valsts policija nepieciešamības gadījumā lūgs palīdzību arī Zemessardzei.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ