Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre I. Pētersone atklāj FRONTEX Aģentūras sanāksmi „Eiropas patruļu tīkls”

05.07.2011

Otrdien, 5. jūlijā Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone atklāja FRONTEX aģentūras sanāksmi „Eiropas patruļu tīkls”, uzsverot praktiskās sadarbības, kopīgas atbildības un solidaritātes nozīmi robežu apsardzības jomā.


I. Pētersone atzina, ka notikumi Ziemeļāfrikā un bēgļu pieplūdums uz ES ārējās robežas ir apliecinājuši vienotas pieejas nozīmi kopīgai rīcībai krīzes situācijās. Lai nodrošinātu dalībvalstu veiktās patrulēšanas koordinēšanu, kā viens no instrumentiem 2007. gadā ir izveidots Eiropas patruļu tīkls.

Eiropas patruļu tīkls ir lielisks praktiskās sadarbības piemērs, kuram, nākotnē jākļūst par neatņemamu Eiropas Pārraudzības sistēmas daļu, norādīja I. Pētersone. „Mēdz teikt, ka viens nav cīnītājs. Tāpēc var droši teikt, ka tikai kopīgā rīcībā mēs varam sasniegt ātru un efektīvu rezultātu. Mūsu spēks slēpjas mūsu sadarbībā, gan ES iekšienē, gan uz ārējās ES robežas. Un šajā ziņā panākumi tiek nodrošināti FRONTEX pasākumu ietvaros, tāpēc aģentūras kapacitāte ir jāturpina spēcināt,” norādīja I. Pētersone.

Eiropas patruļu tīkls veidots, pamatojoties uz dalībvalstu patrulēšanas aktivitātēm, kuras aptver noteiktas piekrastes zonas Vidusjūrā un Atlantijas okeānā. Šīs aktivitātes tiek plānotas, koordinētas un īstenotas, izmantojot nacionālo kontaktpunktu sistēmu katrā dalībvalstī kopā ar FRONTEX Aģentūru. Eiropas patruļu tīkls ļauj izvairīties no patruļu darbības dublēšanas un paaugstina operatīvās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī ir ekonomiski efektīvs, jo dalībvalstis saglabā tos finanšu līdzekļus, kurus tās tērēja, patrulējot vienas un tās pašas zonas vienlaicīgi ar kaimiņvalsts patruļām.

Patruļu tīkla attīstība ir plānota, veidojot Nacionālus koordinācijas centrus un stiprinot sadarbību starp ES dalībvalstīm, kuras piedalās tīklā. Tas nodrošinās pastāvīgo aktivitāšu (arī atklātā jūrā, tālu no piekrastes) plānošanu un īstenošanu ar FRONTEX Aģentūras un ES dalībvalstu kopīgiem spēkiem. Šī organizatoriskā struktūra jau tiek izmantota, īstenojot kopējas operācijas uz dienvidu jūras robežām, tādejādi veidojot sistēmu, kura nākotnē aptvers visu šīs robežas garumu. Nākamais attīstības solis būs Eiropas patruļu tīkla integrācija Eiropas Pārraudzības sistēmā, kuru tiek plānots izveidot līdz 2013.gadam.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ