Iekšlietu ministrija izvērtēs atbildīgo dienestu rīcību saistībā ar Mārupes ugunsgrēka radīto seku novēršanu

05.07.2011

Iekšlietu ministrija veiks atbildīgo iekšlietu dienestu rīcības izvērtējumu saistībā ar 3. jūnijā Mārupē notikušo ugunsgrēku un tā radītajām sekām. Šis izvērtējums tiks veikts pēc pilnīgas situācijas normalizēšanās piesārņojuma skartajā teritorijā, informē Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone.


Jau ziņots, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 3.jūnijā plkst. 0.14 saņēma informāciju, ka Mārupē deg ēka un ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka tā ir noliktava, kas jau ir liesmās un tādēļ uzreiz tas tika izsludināts kā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Notikuma vietā strādāja 10 autocisternas, autokāpnes un autopacēlējs. Dzēšanas laikā tika izdarīts viss, lai maksimāli ātri likvidētu ugunsgrēku, nosargātu blakus esošo biroja ēku. Lai mazinātu nodarīto kaitējumu apkārtējai videi ugunsgrēka vietā lietus ūdeņu noteknēm tika izveidoti apvaļņojumi no smiltīm un ugunsdzēsības šļūtenēm.

Konstatējot piesārņojumu, tika aizbērti notekgrāvji, organizēta piesārņotā ūdens izsūknēšana no notekām, ko veica SIA „Eko osta", kas piesārņoto ūdeni nogādāja savos rezervuāros, kur tas tiks attīrīts.

Notikuma vietā strādāja Rīgas un Mārupes pašvaldības pārstāvji, kuri arī organizēja iedzīvotāju apziņošanu uz vietas, kā arī dzeramā ūdens piegādi. Pašvaldības policijas darbinieki dežūrēja pie atpūtas vietām Mārupītes krastā un pie Mārupes dīķa, lai brīdinātu iedzīvotājus par piesārņojumu. Tā kā ķīmiskais sastāvs un koncentrācija ūdenī nebija precīzi zināma, tad VUGD un Vides dienesti, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, sniedza vispārīgus padomus, kā iedzīvotājiem jārīkojas vides piesārņojuma gadījumā.

VUGD vēl joprojām turpina darbu notikuma vietā, veicot vides monitoringu un nodrošina neatliekamu reaģēšanu nepieciešamības gadījumā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ