Precizē Valsts civilās aizsardzības plāna projektu

18.07.2011

Pirmdien, 18.jūlijā Ministru kabineta (MK) komitejas sēdē izskatīja Valsts civilās aizsardzības plāna projektu, kurā veikta virkne precizējumu.


Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi atbilstoši kompetencei ir atbildīgas plānā noteiktās institūcijas, bet par plāna precizēšanu un kontroli atbildīga Iekšlietu ministrija.

Plānā precizēta Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu iesaistīšana preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos. Tāpat papildināts plānā iekļautais saraksts ar valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem. Precizēta karte, uz kuras ir norādīti valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, kur ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas.

Sakarā ar kopējās elektriskās jaudas izmaiņām atomelektrostacijās un valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta radioaktivitātes maiņu precizēts plāna 16. un 18.pielikums, kā arī papildināts ar atomelektrostaciju sarakstu, kuras plānots uzcelt 1000 km rādiusā no valsts robežas.

Plānā ir arī precizēts komersantu saraksts, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumiem, kā arī pielikums „Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma gadījumos” sakarā ar to, ka tika likvidēta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Valsts civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu saskaņotu vadības, glābšanas dienestu un attiecīgu institūciju rīcību palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, lai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv
 


Atpakaļ