Veidos vienotu uzskaites sistēmu par personai veiktajām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudēm

19.07.2011

Otrdien, 19.jūlijā Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus MK 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687, kas nosaka sniedzamo ziņu apjomu un kārtību Sodu reģistram par alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatējošajām pārbaudēm.


Lai izveidotu vienotu uzskaites sistēmu valstī par personai veiktajām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudēm, tika veikti grozījumi Sodu reģistra likumā, kurš nosaka pienākumu uzkrāt ziņas par personai veikto pārbaudi alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai un iestādi, kas šo pārbaudi veikusi.

Lai izpildītu Sodu reģistra likumā noteikto pienākumu un precizētu Sodu reģistram sniegto ziņu apjomu, tika izstrādāti minētie grozījumi.
Grozījumi noteikumos paredz, ka ikvienai fiziskai personai, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamu elektronisko pakalpojumu, būs iespēja elektroniski saņemt informāciju par administratīvajiem sodiem un personai veikto alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi konstatējošo pārbaužu izdevumiem un to apmaksu.

 


Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv
 


Atpakaļ