Civilās aizsardzības mācības

19.07.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar objektu administrāciju jūlijā plāno vairākas praktiskās Civilās aizsardzības mācības. Šādas mācības tiek rīkotas saskaņā ar 2008.gada MK noteikumiem Nr.772 „Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību”.


Jūlijā mācības tiek plānotas:
20.jūlijā - Termināla teritorijā SIA „Latvija Statoil”, Rīgā, Laivinieku ielā 7;
21.jūlijā -Jelgavā A/S Latvijas Gāze Jelgavas iecirknī;
28.jūlijā - SIA „Man-Tess”, Rīgā, Tvaika iela 7k-1;
28.jūlijā - SIA „AGA ” Valmieras GSR teritorijā, Cempu ielā 9;
30.jūnijā – Urgas pansionātā, Alojas novadā.
 
Praktiskās mācības, tās ir mācības ar apdraudējuma imitāciju, personāla un tehnikas iesaistīšanu, lai pārbaudītu iesaistīto institūciju koordinētu rīcību atbilstoši civilās aizsardzības plānos noteiktajiem pasākumiem.

Tātad uz objektu parasti izbrauc vairākas ugunsdzēsēju automašīnas, var notikt darbinieku evakuācija, imitēta aizdegšanās vai ķīmisko vielu noplūde. Iedzīvotājiem nav pamata satraukties, redzot ugunsdzēsēju tehniku un rosību uzņēmumā, jo mācību laikā apkārtējiem un videi nekādu kaitējumu .

Sagatavoja:
I.Vetere,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece,
Tel.26183300

 


Atpakaļ