Latviju diskusijā par Šengenas zonas nākotni pārstāvēja Aigars Štokenbergs

20.07.2011

18. un 19.jūlijā Polijā, Sopotā notika Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālā sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs.


Sanāksmē Eiropas valstu ministri diskutēja par Šengenas zonas nākotni, kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi, moderno tehnoloģiju izmantošanu ES robežu jomā un izaicinājumiem ES narkotiku apkarošanā.

Ņemot vērā notikušās sarunas Eiropadomes sanāksmē šā gada 23. un 24. jūnijā, ministri turpināja diskusijas par pasākumiem, kas stiprinātu Šengenas zonas darbību, garantējot ES pilsoņiem brīvas pārvietošanās iespējas, vienlaikus sniedzot atbalstu tām dalībvalstīm, kuras saskaras ar pastiprinātām nelegālās imigrācijas plūsmām.

Sanāksmes laikā ministrs uzsvēra Šengenas zonas nozīmi ES pilsoņu dzīvē, norādot, ka jebkurām izmaiņām tajā jābūt rūpīgi izvērtētām un sabalansētām ar ES pilsoņu tiesībām uz brīvu personu kustību. Ministrs pauda atbalstu vienāda mehānisma izveidei tām dalībvalstīm, kuras saskaras ar pastiprinātām nelegālās imigrācijas plūsmām.

Vienlaikus ministrs akcentēja, ka šim mehānismam ir jābūt individuāli piemērojamam konkrētajai situācijai un dalībvalstu vajadzībām, kā arī būtisks tā darbības priekšnoteikums ir tas, ka dalībvalsts nevis pasīvi gaida atbalstu, bet aktīvi līdzdarbojas tā saņemšanā.

Saskaņā ar Eiropadomes sanāksmē šā gada 23. un 24.jūnijā nolemto Eiropas Komisijai līdz septembra beigām jāsagatavo priekšlikumi turpmākajām diskusijām par šāda atbalsta mehānisma izveidi. Līdz gada beigām Eiropas Komisijai jāsagatavo arī paziņojums par iespējām izmantot jaunākās tehnoloģijas robežu apsardzības jomā.

Sanāksmes laikā notika diskusijas arī par Kopējās Eiropas patvēruma sistēmu, izvirzot mērķi pabeigt tās izveidi līdz 2012.gadam. Tāpat ministri diskutēja par aktuāliem izaicinājumiem cīņā ar narkotikām, īpašu uzmanību veltot sintētiskajām narkotikām un pasākumiem, lai pilnveidotu dalībvalstu reaģēšanas iespējas uz jaunām narkotiskām vielām, kas nonāk apritē. Plānots, ka Polijas prezidentūra sagatavos Eiropas paktu cīņai ar sintētiskajām narkotikām tāpat, kā Spānijas prezidentūras laikā tika sagatavots pakts cīņai ar heroīnu un kokaīnu.
Papildu informācija par sanāksmē apspriestajiem jautājumiem pieejama Polijas prezidentūras mājaslapā (http://pl2011.eu/sites/default/files/dokumenty/user45/20110715_inf_jha_background_en_0.pdf), kā arī informatīvajā ziņojumā Ministru kabineta mājaslapā (http://mk.gov.lv/doc/2005/IEMinfo_080711.1728.doc).

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


 

 


Atpakaļ