Viens no Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pamatvirzieniem ir profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

26.07.2011

Otrdien, 26.jūlijā Ministru kabineta (MK) sēdē atbalstīja grozījumus MK 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.979 „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums”.


Saskaņā ar atbalstītajiem MK grozījumiem profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanu veic Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (UCAK). UCAK katru gadu izstrādā studējošo uzņemšanas noteikumus un saskaņo tos ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kas vienlaicīgi ir pasūtītājs amatpersonu ar speciāli dienesta pakāpi izglītošanai un sagatavošanai darbam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.


Grozījumi paredz, ka viens no UCAK pamatvirzieniem ir profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana, jo aptuveni 50% studējošo izglītojas šajās programmās.


Grozījumi nosaka, ka lēmumu par UCAK struktūrvienību izveidi, reorganizēšanu vai likvidēšanu pieņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks, kā arī to, ka UCAK pati izstrādā savu nolikumu un grozījumus tajā.


Lai uzlabotu UCAK padomes darbu, grozījumi paredz arī tās padomes locekļu skaita samazināšanu.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

 


Atpakaļ