Vienkāršo darba atļauju saņemšanu ārzemniekiem

26.07.2011

Otrdien, 26.jūlijā Ministru kabinets (MK) izdevis MK noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem”” (Grozījumi).


Grozījumi paredz vienkāršotu procedūru darba atļaujas saņemšanai ārzemniekiem, kuri veic komercdarbību Latvijas Republikā, nosakot, ka šādu ārzemnieku darba tiesības apliecina ieraksts „Komercdarbība” uzturēšanās atļaujā vai vīzā, un ka viņiem nav jāsaņem atsevišķa darba atļauja katram komercdarbības veidam vai dalībai vairākās komercsabiedrībās.

Lai Latvijas darba tirgu padarītu pievilcīgāku augsti kvalificētiem darbiniekiem, grozījumi nosaka, ka darba devējiem, kuri gatavojas nodarbināt augsti kvalificētus ārzemniekus ar Eiropas Savienības zilo karti, nav nepieciešams iepriekš pieteikt brīvu darba  vietu Nodarbinātības valsts aģentūrā. Arī šo personu laulātajiem paredzēts piešķirt nodarbinātības tiesības pie jebkura darba devēja.

Grozījumi piešķir arī tiesības nodarbinātībai ārvalstu investoru ģimenes locekļiem, kā arī tiesības apmaiņas studentiem saņemt atļauju nodarbinātībai 20h nedēļā.

Vēl grozījumos noteikts, ka tām personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss vai kuras nav tiesīgas saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju tādēļ, ka nav apguvušas valsts valodu, ir tiesības, saņemot termiņuzturēšanās atļauju, strādāt pie jebkura darba devēja.

Grozījumi arī paredz noteikumu par darba atļaujām ārzemniekiem Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām papildināt ar atsauci uz Padomes 2009.gada 25.maija direktīvu Nr.2009/50/EK par trešo valstu valsts piederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos.


Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv 


Atpakaļ