Turpmāk apsardzes sertifikātus izsniegs Valsts policijas komisija

02.08.2011

Otrdien, 2. augustā Ministru kabinets (MK) izdevis jaunus MK noteikumus par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru.


Jaunie MK noteikumi izdoti sakarā ar 2010. gada 28. oktobrī veiktajiem grozījumiem Apsardzes darbības likumā, kas mainīja noteikumu izdošanas pamatojumu. Līdz šim apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtību noteica MK 2008. gada 20. novembra noteikumi Nr. 945.

Atšķirībā no iepriekšējā noteikumu regulējuma, turpmāk apsardzes sertifikātus izsniegs Valsts policijas izveidota Apsardzes darbības sertifikācijas komisija, nevis Iekšlietu ministrijas komisija, kā tas bija līdz šim. Sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība, valsts nodevas maksāšanas kārtība un valsts nodevas apmērs jaunajos MK noteikumos netiek mainīts.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2011. gadam” valsts budžeta ieņēmumi no nodevas par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu 2011. gadā tiek plānoti 60 000 latu apmērā.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv
 


Atpakaļ