Ārvalstu investori dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai varēs iesniegt arī Latvijā

02.08.2011

Otrdien, 2.augustā Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus MK 2010. gada 21.jūnija noteikumos Nr. 564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi”.


Grozījumi paredz, ka ārzemnieki, kuri veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību, investējot līdzekļus kapitālsabiedrībās, iegādājoties nekustamo īpašumu vai ieguldot līdzekļus kredītiestādēs, turpmāk dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai varēs iesniegt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļās, neizceļojot no Latvijas.

Izmaiņas uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtībā paredz arī vienkāršot administratīvo procedūru. Atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas gadījumā ārzemniekiem vairs nebūs jāaizpilda anketa un jāiesniedz dokumenti, kas jau ir PMLP rīcībā, piemēram, izglītības dokumenti, veselības izziņa u.c.

Noteikumos pārskatīti arī kritēriji, kas raksturo komersantu un ārvalsts komersantu pārstāvniecību sniegto labumu Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Ja līdz šim ārvalstu uzņēmuma pārstāvim uzturēšanās atļaujas saņemšanai bija obligāta prasība nodarbināt noteiktu skaitu darbinieku, tad turpmāk šī prasība būs atcelta, paaugstinot nodokļos un nodevās nomaksājamo līdzekļu apjomu atbilstoši iepriekš nepieciešamajam darbinieku skaitam – prasība nodarbināt piecus darbiniekus aizstāta ar prasību nomaksāt nodokļus par Ls 5000 vairāk.

Kā skaidro eksperti, šādas izmaiņas bija nepieciešamas, jo līdz šim dažkārt ir bijis problemātiski konstatēt to, ka tiek nodarbināts noteikumos pieprasītais darbinieku skaits. Atsevišķos gadījumos atklājies, ka uzņēmums nodarbina nepieciešamo darbinieku skaitu tikai tajā brīdī, kad tiek iesniegti dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai, pierādot, ka visas prasības ir izpildītas, taču pēc pozitīva PMLP lēmuma saņemšanas darbiniekus atbrīvo no darba.

Jaunā kārtība sekmīgi funkcionējošus uzņēmumus, kuru nomaksāto nodokļu summa ik gadu vairākkārt pārsniedz noteikumos noteikto minimālo robežu, ietekmēs pozitīvi, jo tiks vienkāršots uzturēšanās atļaujas saņemšanas process. Turpretī prasības piemērošana tādiem komersantiem, kuru darbība notiek tikai formāli, galvenokārt ar mērķi saņemt uzturēšanās atļauju, radīs papildu ieņēmumus valsts budžetā.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv
 


Atpakaļ