Pilnveidos darba samaksas regulējumu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

02.08.2011

Otrdien, 2. augustā Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus MK 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām.


Grozījumi radīs iespēju palielināt atlīdzību iestāžu pamatfunkciju pildošām amatpersonām, pilnveidot esošo regulējumu un nodrošināt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Grozījumi paredz palielināt atsevišķu speciālo piemaksu maksimālo apmēru par tiešu organizētās noziedzības apkarošanu un tiešu smago noziegumu apkarošanu, par piemaksām Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras apsargā un pavada apsardzes uzraudzībā aizturētos, notiesātos un apcietinātos, ieslodzījuma vietu amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī par piemaksām amatpersonām, kuras organizē un veic iekšējās kontroles un uzraudzības funkcijas korupcijas apkarošanas jomā u.c.

Grozījumi paredz pilnveidot atalgojuma jautājumu atbilstoši iekšlietu sistēmā notikušajām strukturālajām izmaiņām un nodrošināt taisnīgu un caurskatāmu darba samaksas sistēmu.
 

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv
 


Atpakaļ