Precizē Valsts civilās aizsardzības plānu

09.08.2011

Otrdien, 9. augustā Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināja Valsts civilās aizsardzības plānu (turpmāk - plāns), kurā veikta virkne precizējumu.
 


Plānā precizēta Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu iesaistīšana preventīvajos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamajos pasākumos, kā arī civilās aizsardzības sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma gadījumā. Līdzās tam precizēts plānā iekļautais valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksts. Precizēta karte, uz kuras ir norādīti valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, kur ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas.

Sakarā ar kopējās elektriskās jaudas izmaiņām atomelektrostacijās un valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta radioaktivitātes maiņu precizēti plāna pielikumi par atomelektrostacijām, kuras darbojas līdz 300, 500 un 1000 km rādiusā no valsts robežas, kā arī par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem Latvijā. Plāns papildināts ar atomelektrostaciju sarakstu, kuras plānots uzcelt 1000 km rādiusā no valsts robežas.

Plānā ir precizēts arī komersantu saraksts, uz kuriem attiecas MK noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem.

Plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts pamatojoties uz Nacionālās drošības likumu, un nepieciešamības gadījumā tiek aktualizēts, ņemot vērā ministriju iesniegtos priekšlikumus.

Plāns izstrādāts, lai nodrošinātu saskaņotu valdības, glābšanas dienestu un institūciju rīcību palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, lai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi.

Par plāna izpildi atbilstoši kompetencei ir atbildīgas plānā noteiktās institūcijas, bet par plāna precizēšanu un kontroli atbildīga Iekšlietu ministrija.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

 


Atpakaļ