Latvijas dalību Eiropolā nosaka Eiropas Savienības Padomes lēmums

16.08.2011

Otrdien, 16. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja likumprojektu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu likumu, ar kuru Latvija pievienojās Eiropola konvencijai. Šobrīd Latvijas dalību Eiropas Policijas birojā (Eiropolā) regulē Eiropas Savienības Padomes lēmums, nevis Eiropola konvencija, kā tas bija līdz šim.
 


No 2004. gada 1. maija līdz 2010. gada janvārim Latvijas saistības Eiropolā noteica Eiropola konvencija. Taču līdz ar Padomes lēmuma, ar ko izveido Eiropolu, spēkā stāšanos 2010. gada janvārī, Eiropola darbību un dalībvalstu saistības tajā regulē minētais Padomes lēmums.

Šobrīd Eiropola konvencija ir zaudējusi spēku, tādēļ arī Eiropola konvencijas likums ir atceļams.

Latvijas saistības Eiropolā līdz ar minētajām izmaiņām nemainās.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ