Valsts policijā īstenos vairākus Eiropas Savienības projektus

16.08.2011

Otrdien, 16. augustā Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu, atļāva ministrijai uzņemties saistības vairāku Valsts policijai apstiprinātu Eiropas Savienības (ES) projektu īstenošanā, sagatavojot pieprasījumu nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pārdalei.
 


2011.gadā gados Valsts policija īstenos šādus projektus:
• „Prīmes lēmumu īstenošana, sagatavošanās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas kopīgām policijas operācijām”, kas tiks īstenots pamatprogrammā „Drošība un brīvību garantēšana (2007 - 2013)”. Projekts paredz kopējas Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas policijas darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības. Projekta kopējais budžets plānots 405 116 eiro, no kuriem 79% jeb 320 667 eiro sedz Eiropas Komisija, Lietuva – 33 449 eiro, Igaunija – 17 000 eiro, Polija – 17 000 eiro un Latvija 17 000 eiro.

• „Atkārtotas viktimizācijas novēršana Valsts policijā”, kas tiks īstenots vispārējā programmā „Pamattiesības un tiesiskums (2007 -2013)”. Projekta mērķis ir izstrādāt apmācību programmu un apmācīt policijas darbiniekus pirmā kontakta veidošanai ar noziedzīgā nodarījumā cietušajām personām. Projekta Eiropas Kopienas finansējums plānots – 216 823 lati, projekta valsts budžeta finansējums – 75 816 lati.

• „Tiesu un notikuma vietas apskates ekspertu kvalifikācijas celšana Somijā un Zviedrijā”, kas tiks īstenots „Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā”. Projekta mērķis ir paaugstināt Valsts policijas kapacitāti notikuma vietas apskatē un kriminālistiskās ekspertīzes veikšanā laboratorijā. Projekta Ziemeļvalstu Ministru biroja finansējums plānots – 6 677 lati, projekta valsts budžeta finansējums – 3 864 lati.

Minētie projekti tiks finansēti no ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta līdzekļiem.
 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ