Sociālo garantiju sistēmas pilnveidošanai gatavos grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

23.08.2011

Otrdien, 23. augustā  Iekšlietu ministrijā (IeM) notika sanāksme, kurā tika apspriesti iekšlietu sistēmas iestāžu un sociālo partneru iesniegtie priekšlikumi amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm sociālo garantiju sistēmas pilnveidošanai.
 


Tuvākajā laikā tiks sagatavots Iekšlietu ministrijas koncepcijas projekts, kurā tiks atspoguļota esošā informācija par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm sociālo garantiju sistēmu un tās pilnveidošanai īstermiņā un ilgtermiņā nepieciešamajiem pasākumiem.

Darba grupa ir secinājusi, ka diemžēl Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma mērķis panākt, ka valsts un pašvaldību institūcijās amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, netiek sasniegts,  jo amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm noteiktās sociālās garantijas ir nesalīdzināmi zemākas nekā tās ir paredzētas citu valsts institūciju darbiniekiem.

Darba grupas vadītājs IeM Nozares politikas departamenta vadītājs Dimitrijs Trofimovs atzīst: „Lai kardināli mainītu situāciju, kurā iekšlietu sistēmas iestādes ir diskriminētas  savās iespējās nodrošināt personāla motivāciju un kvalitatīvu iestāžu funkciju izpildi, tiks sagatavoti grozījumi vairākos normatīvajos aktos, tai skaitā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”.

Darba grupas priekšlikumi tiks sagatavoti un iesniegti iekšlietu ministra pienākumu izpildītājam, tieslietu ministram A.Štokenbergam.
Jāatgādina, ka darba grupā ir pārstāvēti gan sociālie partneri:  Latvijas apvienoto policistu arodbiedrība, Neatkarīgā policistu arodbiedrība, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība, Latvijas Policistu arodbiedrība, Latvijas Juristu apvienība, Latvijas Robežsargu asociācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Apvienoto Biedru arodbiedrība, kā arī iekšlietu dienesti: Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ