Samazina administratīvo slogu detektīvdarbības un iekšējo drošības dienestu reģistrācijas procesā

15.09.2011

Ceturtdien, 15.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Ministru kabineta(MK) noteikumu grozījumu projekti, kas paredz, ka detektīvdarbības speciālajā atļaujā (licencē) netiks vairs norādīts detektīvsabiedrības reģistrācijas apliecības numurs, bet gan komersanta reģistrācijas numurs, kā arī to, ka, reģistrējot iekšējās drošības dienestu, iesniegumam nevajadzēs pievienot komersanta vai organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju.
 


Paredzētie grozījumi samazinās administratīvo slogu iestādēm, komersantiem un orga¬nizācijām.
Gan Administratīvā procesa, gan arī Valsts pārvaldes iekārta likumā ir ietverts princips, ka gadījumā, ja informācija, kas nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai,  ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.
Jaunā kārtība vēl jāapstiprina Ministru kabinetā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ