Tiks nodrošināta visu Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa struktūrvienību atrašanās vienuviet

20.09.2011

Otrdien, 20. septembrī Ministru kabinets izdevis rīkojumu, kurš nodrošinās visu Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa struktūrvienību atrašanos vienuviet. Tādējādi iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka pakalpojumu saņemšana, kā arī tiks nodrošināta valsts budžeta līdzekļu efektīva izlietošana.  
 


Rīkojums atbalsta Iekšlietu ministrijas (IeM) un Tieslietu ministriju (TM) savstarpēju nekustamo īpašuma maiņu bez atlīdzības – IeM nodos TM  nekustamo īpašumu Jēkabpilī, Liliju ielā 20B, savukārt TM nodos IeM nekustamo īpašumu Jēkabpilī, Brīvības ielā 122a.

Nekustamais īpašums Jēkabpilī, Brīvības ielā 122A, atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā, taču netiek izmantots ne Tieslietu ministrijas, ne tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām. Īpašums ir pilnībā iznomāts, un lielāko tā platību aizņem Iekšlietu ministrijas padotībā esošās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknis.

Ņemot vērā, ka no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tika piešķirts finansējums īslaicīgās aizturēšanas vietas remontam Jēkabpilī, Brīvības ielā 122A, IeM uzskata, ka lietderīgāk būtu pārņemt minēto ēku savā īpašumā un izteica atbilstošu piedāvājumu TM, piedāvājot pārņemt IeM nekustamo īpašumu Liliju ielā 20B, Jēkabpilī, ko savām vajadzībām šobrīd izmanto IeM padotībā esošās Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rota.
Nekustamo īpašumu maiņas gadījumā arī minētā Valsts policijas struktūrvienība tiks pārvietota uz telpām Brīvības ielā 122a, Jēkabpilī.
Savukārt, nekustamajā īpašumā Liliju ielā 20B, Jēkabpilī, vienkopus tiks izvietotas vairākas TM institūcijas - Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Jēkabpils birojs, Zemgales apgabaltiesas Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” Jēkabpils birojs.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ