Informācija par ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 22.-23.septembra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

22.09.2011

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane ceturtdien, 22. septembrī pārstāv Iekšlietu ministriju Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kas notiek Briselē, Beļģijā.
 


Sanāksmē plānotas diskusijas par Rumānijas un Bulgārijas pilnīgu pievienošanos Šengenas telpai, lemjot par ietvaru iekšējo robežu kontroles atcelšanai. Polijas prezidentūra ir sagatavojusi diskusijām projektu, kas paredz, ka iekšējo robežu kontroles atcelšana notiks divos posmos, atceļot robežu kontroli uz iekšējām gaisa un jūras robežām sākot ar 2011.gada 30.oktobri, bet atliekot lēmuma pieņemšanu par robežu kontroles atcelšanu uz iekšējām sauszemes robežām līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Latvija jau iepriekš ir atbalstījusi Šengenas telpas paplašināšanu un atbalsta arī konkrēta ietvara noteikšanu iekšējo robežu kontroles atcelšanai Rumānijā un Bulgārijā. Latvija uzskata, ka pēc iespējas ātrāk ir jānosaka arī konkrēts datums robežu kontroles atcelšanai uz iekšējām sauszemes robežām.

Tāpat sanāksmes laikā ministri atsevišķi apspriedīs iespējamos risinājumus, lai panāktu vienošanos par Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi līdz 2012. gadam. Kā viens no šādiem risinājumiem tiek piedāvāts izveidot dalībvalstu patvēruma sistēmu novērtēšanas mehānismu.
Latvija atzīst, ka patvēruma novērtēšanas sistēmas izveide var palīdzēt dalībvalstīm migrācijas plūsmu pārvaldībā, kā arī palīdzēt novērst patvēruma krīžu situācijas un mazināt to negatīvās sekas. Vienlaikus Latvija vērš uzmanību, ka ir neskaidri galvenie patvēruma novērtēšanas sistēmas elementi, līdz ar to šobrīd ir priekšlaicīgi paust pilnīgu atbalstu šādas sistēmas izveidei.

Sanāksmes laikā ministriem būs iespēja uzklausīt Eiropas Komisijas un Polijas prezidentūras sniegto informāciju par Eiropas teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmas izveides iespēju ES, kā arī iespēju grozīt ES regulējumu par pierobežas satiksmi, iekļaujot tajā visu Kaļiņingradas apgabalu.

Tāpat ministri tiks informēti par aktuālo situāciju Šengenas informācijas sistēmas otrās paaudzes un Vīzu informācijas sistēmas attīstīšanas procesā, kā arī par progresu sarunās ar ASV un Kanādu par pasažieru reģistra datu nodošanu un izmantošanu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām.

Papildus informācija par sanāksmē izskatāmiem jautājumiem pieejama Iekšlietu ministrijas mājas lapas Eiropas Savienības sadaļā.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ