Iekšlietu ministrija izvērtējusi Mārupītes glābšanas darbu kvalitāti

26.09.2011

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres Ilzes Pētersones-Godmanes vadītajā pēcnovērtēšanas sanāksmē ir izanalizēta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) struktūrvienību un citu institūciju rīcība ķīmisko avāriju izraisījušā ugunsgrēka un tā seku likvidēšanā 2011. gada 3. jūlijā Mārupes novadā.
 


Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja glābšanas darbos iesaistīto pušu darbu – VUGD, Valsts policijas, Nacionālo bruņoto spēku, SIA „Ekoosta” un Rīgas, kā arī Mārupes pašvaldības sniegto atbalstu avārijas seku likvidēšanā.

Savukārt kā novēlota ir novērtēta Valsts vides dienesta ierašanās notikuma vietā un kaitīgās vielas noteikšanas laiks, kas ilga astoņas stundas – šāds reaģēšanas laiks krīzes situācijā ir nesamērīgi ilgs.

Sanāksmē secināts, ka ir nepieciešami konkrēti uzlabojumi dienestu sadarbībā un informācijas pieejamības nodrošināšanā.
Analizējot notikumu gaitu, secināts, ka VUGD uz konkrēto izsaukumu izbrauca kā uz ugunsgrēku, nevis ķīmisko avāriju, jo dienestam nebija pieejas informācijai par šajās noliktavās glabātajām ķīmiskajām vielām. Līdz ar to ir nepieciešams veikt pasākumus, lai uzlabotu iesaistīto dienestu operatīvu pieeju aktuālākajai informācijai par ķīmiskajām vielām, kas glabājas noliktavās. Tā ietvaros, VUGD precizēs informāciju par objektiem, kuros uzglabājas ķīmiskas vielas un tajos esošajiem ķīmisko vielu apjomiem.

Līdzās tam VUGD arī nolēmis aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pārskatīt normatīvo aktu prasības šādiem objektiem, kuros glabājas ķīmiskas vielas noteiktā apjomā, izbūvēt rūpnieciskās kanalizācijas sistēmu, kas ierobežotu dzēšanas darbu rezultātā radušos piesārņoto ūdeņu nokļūšanu kopējā kanalizācijā.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ