Latvija un Tadžikistāna plāno sadarboties cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālo narkotisko vielu apriti

29.09.2011

Ceturtdien, 29.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts  likumprojekts par Latvijas un Tadžikistānas valdības līgumu sadarbībai cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, kā arī citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
 


Pašreiz starp Latviju un Tadžikistānu nav līgumtiesisku attiecību sadarbībai noziedzības apkarošanā. Izsludinātā  likumprojekta ietvaros apstiprināmais līgums paredz Latvijas un Tadžikistānas sadarbību un savstarpējo palīdzību organizētās noziedzības apkarošanā, kā arī pasākumus organizētās noziedzības novēršanā.

Līgums arī paredz kārtību, kādā Latvija un Tadžikistāna apmainītos ar informāciju par plānotajiem vai izdarītajiem terorisma aktiem, par personām, kuras piedalās šādos noziegumos, kā arī to izmantotajām metodēm un ierīcēm.

Nelegālo narkotisko vielu aprites jomā līgums paredz informācijas apmaiņu par iesaistītajām personām, nelegālo narkotisko vielu slēpšanas vietām un izmantotajām metodēm. 

Līdzīgi līgumi jau ir parakstīti ar 25 valstīm (Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Lietuvu, Igauniju, Maltu, Kipru, Krieviju, Ungāriju u.c.), bet izstrādāti ir vēl 12 līguma projekti (Grieķija, Kolumbija, Ekvadora, Polija, Portugāle, Rumānija, Turkmenistāna u.c.).

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ