Nosaka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību sprāgstvielu aprites jomā

19.10.2011

Trešdien, 19. oktobrī Ministru kabinetā(MK) apstiprināts MK noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm".


MK noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā ietverto deleģējumu un nosaka kārtību, kādā komersants, kas veic komercdarbību ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, apdrošina civiltiesisko atbildību, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limitu.

Noteikts, ka apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks par 100 000 latu gadā, bet par vienu apdrošināšanas gadījumu nedrīkst būt mazāks par 20% no atbildības limita par apdrošināšanas periodu.

MK noteikumi attieksies uz Valsts policijas licencētajiem komersantiem, kas nodarbojas ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu realizāciju, importu, eksportu, tranzītu, izgatavošanu, kā arī  spridzināšanas darbību veikšanu.

MK noteikumu projekta izstrādē notika konsultācijas ar komersantiem, kas nodarbojas ar komercdarbību sprāgstvielu aprites jomā, kā arī konsultācijas ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ