Ieroču iznīcināšanu turpmāk veiks Nodrošinājuma valsts aģentūra

19.10.2011

Trešdien, 19.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā”, kura mērķis ir optimizēt Valsts policijas (VP) un Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) funkcijas, paredzot, ka ieroču iznīcināšanu turpmāk veic NVA.


NVA kompetencē ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestādes ar materiāltehnisko nodrošinājumu, tostarp, nepieciešamo dienesta šaujamieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, auksto ieroču, sprāgstvielu un citu bruņojumam un ekipējumam piederīgu priekšmetu iegādes un realizācijas jomā.

Līdz šim likums paredzēja, ka VP var iznīcināt ieročus, munīciju un to sastāvdaļas, kad beidzas to noteiktais glabāšanas termiņš, taču, ņemot vērā likumā „Par policiju” noteiktos uzdevumus, ieroču iznīcināšana VP nav raksturīga funkcija.

Līdz ar to bija nepieciešams optimizēt abu iestāžu funkcijas, nosakot, ka nodotos vai izņemtos, kā arī konfiscētos šaujamieročus, to munīciju un sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, speciālos līdzekļus un gāzes pistoles (revolverus) iznīcina NVA, savukārt VP pieņem lēmumu par to iznīcināšanu.

Likumprojekts arī paredz Ministru kabinetam deleģējumu noteikt kārtību, kādā iznīcina ieročus, munīciju un to sastāvdaļas.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ