Valsts policija izpirks nomātos auto, lai varētu pildīt savas funkcijas

20.10.2011

Trešdien, 19. oktobrī Ministru kabinetā (MK) izskatīts un pieņemts zināšanai Iekšlietu ministrija informatīvais ziņojumus par nomāto autotransporta līdzekļu izpirkšanu, lai saistībā ar auto iepirkuma procedūras pagarināšanos, netiktu apdraudēta Valsts policijas pamatfunkciju izpilde un policija nepaliktu bez nepieciešamā autotransporta.
 


Jāatgādina, ka Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra 2011. gada 3.februārī izsludināja atklāto konkursu „Par transportlīdzekļu nomu uz 5 gadiem Valsts policijas vajadzībām”. Iepirkuma daļā „Vieglie automobiļi 1” iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo pretendentu finansiālais piedāvājums būtiski pārsniedza Valsts policijai šim mērķim apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru.

2011. gada septembrī tika izsludināts jauns iepirkums par 210 autotransporta līdzekļu nomu. Provizoriski minēto autotransporta līdzekļu saņemšanas laiks tiek plānots 2012. gada 1. marts.

Lai nodrošinātu Valsts policiju ar autotransportu tajā periodā, kad no jauna nomātie autotransporta līdzekļi vēl nebūs saņemti, Valsts policija plāno iegādāties 94 līdz šim nomātos autotransporta līdzekļus par kopējo summu 205 334 lati.

Līdz ar iepriekš minēto, Finanšu ministrijai likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” sagatavošanas procesā lūgts precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus 2012. gadam, samazinot izdevumus ilgtermiņa saistībām autotransporta līdzekļu nomai par 205 334 latiem un attiecīgi palielinot izdevumus pamatlīdzekļu iegādei, lai nodrošinātu ar minēto autotransporta līdzekļu iegādi saistīto izdevumu segšanu.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ