gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Uzlabo iestāžu sadarbību bīstamu vielu atrašanas gadījumos

01.11.2011

Otrdien, 1.novembrī Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus MK 2008.gada 5.augusta instrukcijā Nr.12 „Par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes„.
 


Grozījumi paredz uzlabot valsts iestāžu sadarbību bīstamu vielu atrašanas gadījumos.

Šobrīd spēkā esošā instrukcija nosaka atbildību tādām iestādēm kā Sabiedrības veselības aģentūra, Katastrofu medicīnas centrs, Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra un Radiācijas drošības centrs. Taču, ņemot vērā to, ka šīs iestādes ir reorganizētas, mainīta to padotība un pārdalītas atsevišķas funkcijas, ir nepieciešams precizēt izmaiņas arī instrukcijā.

Jaunajā instrukcijā Radiācijas drošības centrs tiks aizstāts ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru. Katastrofu medicīnas centrs, Radiācijas drošības dienests un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra tiks aizstāti ar valsts aģentūrām „Latvijas Infektoloģijas centrs” un valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Instrukcija precīzāk definē Valsts policijas atbildīgo amatpersonu rīcību, nododot informāciju par potenciālo apdraudējumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, kā arī precizē izsaukuma saņēmējus.

Pašreiz esošajā redakcijā paredzētās Sabiedrības veselības aģentūras funkcijas jaunajā instrukcijā tiek nodotas valsts aģentūrai „Latvijas Infektoloģijas centrs”.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 


Atpakaļ