Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis informē Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju par darba prioritātēm

02.11.2011

Trešdien, 2. novembrī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis apmeklēja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, kurā informēja par darbības prioritātēm, kā arī atbildēja uz deputātu jautājumiem.
 


Komisijas sēdes laikā ministrs norādīja – lai ministrijas iestādes kvalitatīvi pildītu savas tiešās funkcijas, it īpaši, nodrošinātu iekšējo drošību valstī, ir jācentralizē iestāžu atbalsta funkcijas, kas saistītas ar grāmatvedību, personālu, informācijas tehnoloģijām, īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Informējot par Iekšlietu ministrijas budžeta un cilvēkresursu saglabāšanu, ministrs atzina, ka šobrīd ir sasniegta kritiskā robeža, kad finanšu konsolidāciju rezultātā var tikt apdraudēta nacionālā drošība.  R. Kozlovskis uzskata, ka Iekšlietu ministrijas 2012.gada budžeta izdevumu tālāka samazināšana nav iespējama.

Ministrs norādīja, ka viņa prioritāšu sarakstā būs cīņa ar tāda veida noziegumiem, kas ietekmē ekonomiskos un tiesiskos procesus valstī. Šīs prioritātes īstenošanai ministrs aicina turpināt Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu Latvijas tiesībaizsardzības un valsts drošības iestādēs, kas ļaus prioritizēt darbu, efektīvāk izmantot resursus un panākt tiesībaizsardzības iestāžu saskaņotu rīcību cīņā ar noziedzību.
Ar vislielāko intensitāti ir jānodrošina kriminālprocesa veikšanai nepieciešamie pasākumi, lai efektīvāk tiktu izmeklēti noziedzīgie nodarījumi. Īpašu ieguldījumu noziedzības atklāšanā dotu DNS ekspertīžu plašāka izmantošana, tāpēc jāatbalsta šīs jomas attīstība, uzskata R. Kozlovskis.

Ministrs arī atzina, ka ir nepieciešama vienota Kinoloģijas centra izveide, jo patlaban kinologu un dienesta suņu apmācības notiek vairākās vietās. Vienots centrs labvēlīgi ietekmēšot valsts budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu, kā arī veicināšot kinoloģijas jomas attīstību.

Viena no ministra prioritātēm ir kvalitatīvas drošības un tiesību aizsardzības iestāžu izglītības sistēmas izveidošana. Ministrs uzskata, ka šobrīd viens no sabiedriskās kārtības pakalpojuma sniegšanas kvalitātes riskiem ir nepietiekama izglītība. Līdz ar to ir jāaktualizē jautājums par tiesībaizsardzības iestāžu personāla II. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas izstrādi. Sadarbībā ar citām tiesībaizsardzības iestādēm jau tuvākajā laikā tiks sagatavoti konkrēti priekšlikumi iespējamam studiju programmas saturam.
Ministrs arī akcentēja jaunās imigrācijas politikas izstrādi, kas ir vērsta uz Latvijas ekonomisko attīstību, un valsts institūciju saskaņotu rīcību iespējamo patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā. Jaunā imigrācijas politikas koncepcija iezīmēs to, kas būtu jāmaina, lai valsts nevis tērētu savus līdzekļus imigrantu uzturēšanai, bet imigranti dotu pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu Latvijai, gan radot jaunas darba vietas, gan aizstājot izceļojušo darbaspēku, norādīja R. Kozlovskis. Pēc koncepcijas izstrādes un tās izskatīšanas Ministru kabinetā (2013.gadā), tiks uzsākts darbs pie Imigrācijas likuma jaunas redakcijas izstrādes.

Ministrs klātesošos informēja, ka tiek plānota arī pretterorisma un civilās aizsardzības vienotas un integrētas sistēmas izveide, lai nodrošinātu efektīvu pārvaldi un spēju reaģēt operatīvās situācijās, efektīvi izmantojot visus nacionālos un starptautiskās sadarbības rezultātā pieejamos resursus.

Ņemot vērā to, ka šobrīd Iekšlietu ministrijā notiek intensīvs darbs pie Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas projekta 2012.-2014.gada plānošanas ciklam izstrādes, visas minētās prioritātes tiks iekļautas gan jaunajā Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā, gan Valdības rīcības plāna par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību Iekšlietu ministrijas sadaļā.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ