Paredz atvieglot Maķedonijas nelegālo imigrantu atpakaļuzņemšanu

03.11.2011

Ceturtdien, 3.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts  Ministru kabineta noteikumu projekts, kurš nosaka Latvijas un Maķedonijas kompetento iestāžu sadarbību, lai varētu efektīvi veikt to personu atpakaļuzņemšanu, kuras Latvijā uzturas nelikumīgi.
 


Pašreiz Latvijas sadarbību ar Maķedoniju atpakaļuzņemšanas jomā nosaka nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, kurš paredz noslēgt starp abām valstīm divpusēju īstenošanas protokolu.

Gan Latvija, gan Maķedonija ir savstarpēji ieinteresētas šāda īstenošanas protokola noslēgšanā, jo tajā ir atrunāti atpakaļuzņemšanas praktiskie aspekti, noteiktas abu valstu kompetentās iestādes un to kontaktinformācija, lai efektīvi tiktu veiktas visas atpakaļuzņemšanas procedūras, piemēram, atpakaļuzņemšanas pieprasījumu un tranzīta pieprasījumu nosūtīšanas kārtība un termiņi, robežšķērsošanas vietas, pārvietošanas nosacījumi eskorta pavadībā un personas intervēšanas kārtība.

Līdzīgi protokoli jau ir noslēgti ar Krievijas Federāciju un Moldovas Republiku.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ