Latvija un Kosova plāno sadarboties drošības jomā

03.11.2011

Ceturtdien, 3.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts  likumprojekts par Latvijas un Kosovas valdības līgumu sadarbībai drošības jomā - cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, kā arī citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
 


Pašreiz starp Latviju un Kosovu nav līgumtiesisku attiecību sadarbībai noziedzības apkarošanā. Izsludinātā  likumprojekta ietvaros apstiprināmais līgums paredz Latvijas un Kosovas sadarbību un savstarpējo palīdzību noziedzības apkarošanā, kā arī pasākumus noziedzības novēršanā.

Līgums arī paredz kārtību, kādā Latvija un Kosova apmainīsies ar informāciju par personām, kuras piedalās noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izdarīšanas metodēm un izmantotajām ierīcēm.

Nelegālo narkotisko vielu aprites jomā līgums paredz informācijas apmaiņu par iesaistītajām personām, nelegālo narkotisko vielu slēpšanas vietām un izmantotajām metodēm.

Līdzīgi līgumi jau ir parakstīti ar 26 valstīm (Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Lietuvu, Igauniju, Maltu, Kipru, Krieviju, Ungāriju, u.c.), bet izstrādāti ir vēl 11 līguma projekti (Grieķija, Kolumbija, Ekvadora, Polija, Portugāle, Rumānija, Tadžikistāna, Turkmenistāna u.c.).
 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ