gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Vēlas uzlabot sociālās garantijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

04.11.2011

Ceturtdien, 3.novembrī Iekšlietu ministrijā notika amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (amatpersonas) sociālo garantiju sistēmas pilnveidošanai izveidotās darba grupas sēde. Darba grupa vienojās par nepieciešamību paplašināt pašreiz pieejamo un apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un palielināt amatpersonām kompensējamos izdevumus veselības aprūpei.


Darba grupas konceptuālie priekšlikumi tiks iesniegti apstiprināšanai iekšlietu ministram, lai lemtu par to realizēšanas iespējām, tiklīdz būs pieejami papildu finanšu līdzekļi.

Sēdes gaitā Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvji kopā ar arodbiedrībām iepazinās ar šā brīža amatpersonām pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un tam piešķirto finansējumu. Darba grupa izskatīja priekšlikumus par finansējuma piešķiršanu konkrētiem veselības aprūpes pakalpojumu veidiem atbilstoši to prioritātei.

Tika diskutēts arī par nepieciešamību ieviest psihologa štata vietu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) struktūrvienībās, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību VUGD darbiniekiem. Kā uzsvēra darba grupas sēdes dalībnieki, psihologa pakalpojumi uzskatāmi ne tikai par rehabilitāciju, bet arī par operatīvu palīdzības sniegšanu darbiniekiem notikuma vietā. Šobrīd psihologa štata vietas ir paredzētas tikai Valsts policijā, taču tās būtu nepieciešamas arī citās Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs, kuru darba specifika saistīta ar traģiskiem notikumiem.

Darba grupas dalībnieki diskutēja arī par veselības apdrošināšanas ieviešanas iespējām. Iekšlietu ministrijas pārstāvji atbalstīja Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības (LAKRS) viedokli par to, ka valsts nodrošinātie veselības aprūpes pakalpojumi amatpersonām ir finansiāli izdevīgāki.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ