Lai samazinātu 2012. gada plānotos izdevumus, Iekšlietu ministrijai papildus piešķir 1,7 milj. latu

08.11.2011

Otrdien, 8. novembrī, Ministru Kabinets(MK) izdevis rīkojumu, ar kuru no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Valsts parāda vadība” Iekšlietu ministrijai (IeM) tiek piešķirti papildu līdzekļi.


205 334 lati ir piešķirti, lai saskaņā ar 2006.gadā noslēgto iepirkuma līgumu par transportlīdzekļu nomu pēc līguma termiņa beigām iegādātos 94 autotransporta līdzekļus Valsts policijas vajadzībām.

 1 040 458 lati ir piešķirti, lai nodrošinātu ilgtermiņa saistību izpildi ar AS„Citadele banka”, izpērkot ugunsdzēsības speciālos autotransporta līdzekļus. Izpērkot ugunsdzēsības speciālo autotransportu, tiks nodrošināta saistību ātrāka izpilde un efektīvāks budžeta līdzekļu izlietojums, samazinot finansējumu procentu izdevumiem ilgtermiņa saistībām turpmākajos gados.

405 561 lats piešķirts, lai nodrošinātu pasu sagatavju iegādi.

Veicot maksājumus 2011.gadā 1,7 milj. latu apmērā, samazināsies IeM 2012.gadam plānotie izdevumi ilgtermiņa saistībām.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ