Nosaka līdzekļu apjomu ar fotoradariem fiksēto pārkāpumu jomā

08.11.2011

Otrdien, 8. novembrī, Ministru kabineta(MK) sēdē atbalstīts MK rīkojuma projekts „Par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai izdevumiem samaksai komersantam par tehnisko līdzekļu izmantošanu un valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu 2011.gadā”.


Rīkojuma projekts nosaka no fotoradaru izmantošanas rezultātā iekasēto līdzekļu apriti starp valsti un komersantu. 35% no ātruma pārkāpēju soda naudās iekasētajiem līdzekļiem tiks pārskaitīta komersantam.

Šobrīd Iekšlietu ministrijai likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” nav plānoti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgie izdevumi, lai nodrošinātu samaksu komersantam par tehnisko līdzekļu izmantošanu.

Lai nodrošinātu samaksu komersantam par tehnisko līdzekļu izmantošanu no 2011.gada novembra mēneša, nepieciešams palielināt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus budžeta apakšprogrammā 06.02.00 „Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana”.

Vienlaicīgi likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 2.pielikuma „Valsts budžeta ieņēmumi” sadaļā „Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības” nepieciešams paredzēt naudas sodus, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem.

Prognozētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no fotoradaru fiksēto pārkāpumu iekasētajiem sodiem 2011.gadā ir  130 772  lati,  bet Valsts policijas prognozētie izdevumi (komersantam atmaksājamie līdzekļi) 2011.gadā ¬ir 70 416 lati.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ