Atvieglo ārzemnieku aizturēšanas un piespiedu izraidīšanas izdevumu piedziņu

22.11.2011

Otrdien, 22.novembrī Ministru kabinets (MK) izdeva noteikumus, kas paredz kārtību, kādā nosaka un piedzen izdevumus, kas saistīti ar ārzemnieku piespiedu izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā vai ārzemnieku nosūtīšanu uz valsti, kas personas uzņem atpakaļ.
 


Šos izdevumus varēs piedzīt no ārzemniekiem, viņu uzaicinātājiem, pārvadātājiem vai darba devējiem, ja viņi ir nodarbinājuši ārzemniekus, kuri nelikumīgi uzturas Latvijā. Līdz ar to šie noteikumi paplašina personu loku, no kuriem var piedzīt izraidīšanas izdevumus.

Lēmumu par izraidīšanas izdevumu piedziņu pieņems Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota persona.

Lai atvieglotu izraidīšanas izdevumu piedziņu no pārvadātājiem, uzaicinātājiem vai darba devējiem, ja viņi nelikumīgi nodarbinājuši ārzemniekus, kuri nelikumīgi uzturas Latvijā, noteikumi paredz iespēju izpildīt lēmumu par izraidīšanas izdevumu piedziņu piespiedu kārtā - ar izpildrīkojuma nodošanu zvērinātam tiesu izpildītājam.

Ieviešot šādu procedūru, tiks mazināts administratīvais slogs tiesu varai.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv
 


Atpakaļ