Iekšlietu ministrija varēs pieteikt projektus vairākās Eiropas Komisijas programmās

29.11.2011

Otrdien, 29.novembrī Ministru kabinets (MK), pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu, atļāva Iekšlietu ministrijai pieteikt projektus vairākās Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās. MK atļauja nepieciešama, lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu projektu īstenošanai.
 


Iekšlietu ministrijai dota atļauja piedalīties šādās Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās: Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai programmās (2007–2013); Septītajā ietvarprogrammā (2007– 2013); programmā „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (2007– 2013); Rīcības programmā civilās aizsardzības jomā (2007–2013).

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai programmas „Hercules II” (2007–2013) mērķis ir aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses un apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas skar Eiropas Savienību un tās institūcijas. Programmas „Pericles II” (2007–2013) mērķis ir stiprināt eiro banknošu un eiro monētu aizsardzību pret to viltošanu.

„Septītā ietvarprogramma” (2007–2013) piedāvā veikt pētniecību par iedzīvotāju drošību, infrastruktūru un komunālo pakalpojumu drošību, ar izlūkošanu saistītu uzraudzību un robežu drošību, drošības un drošuma atjaunošanu krīzes gadījumā un citiem virzieniem.
Savukārt programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (2007– 2013) īpašo programmu „Ārējo robežu fonds” mērķis ir kopējās, integrētās robežu pārvaldības sistēmas izveidošana dalībvalstīs, „Eiropas Bēgļu fonds” mērķis ir atbalstīt starptautiskas darbības vai darbības pašas Eiropas Savienības interesēs attiecībā uz patvēruma politiku un pasākumiem, „Eiropas Atgriešanās fonds” mērķis ir pilnveidot integrētas atgriešanās pārvaldības organizēšanu un īstenošanu dalībvalstīs, „Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonds” mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus palīdzēt trešo valstu valsts piederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus un atvieglot viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā.

Rīcības programmas civilās aizsardzības jomā (2007–2013) mērķis ir risku novēršana cilvēcei, videi un nekustamiem īpašumiem dabas un tehniska rakstura nelaimes gadījumos.

Savukārt šā gada augustā, pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, Iekšlietu ministrijai jau ir dota atļauja uzņemties saistības un īstenot apstiprinātus projektus šādās Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās programmās: „Pamattiesības un tiesiskums” (2007–2013), Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā, kā arī „Drošība un brīvību garantēšana” (2007–2013).


Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

 


Atpakaļ