Notiks starptautiska līmeņa civilās aizsardzības mācības “EDREX”

14.03.2017

No 14. līdz 16.martam Latvijā notiks Eiropas Komisijas rīkotās “EDREX” civilās aizsardzības mācības, kurās 19 Eiropas Savienības dalībvalstis teorētiski pārbaudīs savas reaģēšanas spējas iedomātas katastrofas gadījumā.

Mācībās tiks izspēlēta situācija, ka iedomātā valstī Vālandē notiek zemestrīce un ir nepieciešams aktivizēt Savienības civilās aizsardzības mehānismu un dalībvalstīm jāsniedz palīdzība šai katastrofas skartajai valstij. Līdz ar to, šo trīs dienu laikā visām iesaistītajām dalībvalstīm būs jāveic vairāki teorētiski uzdevumi, kuros jāatrisina dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar iespējamu radiācijas avāriju, gāzes vada problēmām, atomelektrostacijas darbības traucējumiem, iespējamu ūdens, gaisa un pārtikas piesārņojumu un citiem apdraudējumiem, kuros ir cietuši un ievainoti Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi Vālandē.

Mācību mērķis ir novērtēt un pārbaudīt ES dalībvalstu reaģēšanu uz krīzēm nacionālā, ES un starptautiskā līmenī, lai nākotnē varētu uzlabot un attīstīt visaptverošu dalībvalstu reaģēšanu uz dažādām krīzēm. Mācību laikā visās iesaistītajās dalībvalstīs tiks novērtētas tādas spējas kā vienota situācijas izpratne, atbildība dažādos līmeņos, brīvprātīgo resursu saraksta procedūru pārbaude un sociālo un tradicionālo mediju izmantošana krīžu komunikācijā.

Šajās civilās aizsardzības mācībās “EDREX” piedalīsies Eiropas Komisijas eksperti un vadošās amatpersonas no tādām institūcijām kā Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta, Enerģētikas ģenerāldirektorāta, Eiropas ārējās darbības dienesta, ANO Pasaules pārtikas programmas, Eiropas Savienības Ģenerālsekretariāta, Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāta un Kopīgā pētniecības centra. No Latvijas mācībās iesaistīsies 17 valsts pārvaldes institūcijas ar vairāk kā 45 dalībniekiem.Plašākai informācijai:
Inta Šaboha
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 prese@vugd.gov.lv 

Atpakaļ