Valsts robežsardzes priekšnieka amatā apstiprina ģenerāli Gunti Pujātu

15.01.2019

Otrdien, 15.janvārī Ministru kabinets apstiprināja Gunta Pujāta kandidatūru iecelšanai Valsts robežsardzes priekšnieka amatā, jo līdzšinējais Valsts robežsardzes priekšnieks Normunds Garbars izteicis lūgumu ar šī gada 22. janvāri atvaļināties no dienesta saistībā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu.


G. Pujāts no 2018. gada ir bijis Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks dienesta organizācijas jautājumos un 2018.gadā viņam piešķirta ģenerāļa speciālā dienesta pakāpe. 2009. gadā Guntis Pujāts Latvijas Policijas akadēmijā ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē, savukārt izdienas laiks dažādos amatos Iekšlietu ministrijas sistēmā Guntim Pujātam ir vairāk nekā 25 gadi.

G. Pujāta kvalifikācija, iepriekšējā darba pieredze Valsts policijā un Valsts robežsardzē vadošos amatos, tai skaitā Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieka amatā, vadot un organizējot robežpārbaudes un imigrācijas kontroles, operatīvās vadības, kriminālizmeklēšanas un atgriešanas un patvēruma jomu uzdevumu izpildi, kā arī vadības kompetenču attīstības līmenis liecina par G. Pujāta spēju pildīt Valsts robežsardzes priekšnieka amata pienākumus.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis norāda, ka ģenerāļa N. Garbara dienesta stratēģiskā vadība un prioritāro vadlīniju noteikšana ir bijusi savlaicīga, pārdomāta un uz nākotni vērsta, tā veicinājusi profesionālu un kvalitatīvu Valsts robežsardzei noteikto uzdevumu un pamatfunkciju izpildi. N.Garbara vadībā īstenota Latvijas – Krievijas valsts robežas infrastruktūras izbūve un uzsākta Latvijas– Baltkrievijas valsts robežas joslas iekārtošana, veiksmīgi īstenota VRS pārapbruņošana, īsā laikā rasti risinājumi un ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas prasības, kas nosaka sistemātiskās pārbaudes ieceļošanas un izceļošanas brīdī personām, kurām ir tiesības brīvi pārvietoties. Savukārt Šengenas novērtēšanas laikā tika pozitīvi novērtēta VRS darbība un valstī izveidotās ārējo robežu robežkontroles sistēmas atbilstība starptautiskajām prasībām. Tāpat Valsts robežsardze veiksmīgi sniegusi atbalstu cīņai ar nelegālo imigrāciju FRONTEX organizētajos pasākumos un kopējās operācijas uz Eiropas Savienības riska robežām.

Pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 9.panta otro daļu, Valsts robežsardzes priekšnieku amatā uz pieciem gadiem ieceļ iekšlietu ministrs pēc tam, kad attiecīgo kandidatūru apstiprinājis Ministru kabinets. 

Savukārt atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 9. panta ceturtajai daļai Valsts robežsardzes priekšnieka amatā var iecelt tikai amatpersonu no vecāko vai augstāko virsnieku vidus, kurai ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kuras izdienas laiks Iekšlietu ministrijas sistēmā nav īsāks par 10 gadiem.   

Sagatavoja:

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943


Atpakaļ