gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrija sagatavojusi jaunu Narkotiku lietošanas un izplatīšanas ierobežošanas plānu