Tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītošanai veidos jaunu struktūrvienību kādā no valsts universitātēm

Otrdien, 7.maijā Ministru kabinets izskatīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu „Par valsts tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”, kurā par atbilstošāko piedāvātais risinājums paredz izglītību veidot uz esošo valsts universitāšu bāzes.

Lai veiktu detalizētu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveides risinājumu izpēti, tika izveidota starpinstitūciju darba grupa, kura izstrādāja konceptuālā ziņojuma projektu.

Par valsts un sabiedrības interesēm visatbilstošāko risinājumu atzīta jaunas struktūrvienības izveide kādā no valsts universitātēm un uz Valsts policijas vecākā virsnieka profesijas standarta pamata izstrādātu studiju programmu īstenošana, kuru ietvaros tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām ilgtermiņā tiktu sagatavoti nepieciešamie speciālisti. Šis risinājums visprecīzāk atbilst tām kopējām prasībām, par kurām darba grupā tika panākta vienošanās tiesībaizsardzības iestāžu personāla izglītības sistēmas pilnveidē. Kā risinājuma stiprās puses ir norādīta stabila infrastruktūra, kvalificēts personāls, pieredze, kā arī resursu ekonomija.

Darba grupa uzskata, ka jaunas augstskolas dibināšana kā Iekšlietu ministrijas pārraudzības iestāde vai arī ministrijai, kopīgi dibinot jaunu augstskolu ar kādu no valsts universitātēm, nav atbalstāma finansiālu un citu ziņojumā minētu apsvērumu dēļ.

Savukārt esošais modelis, kurā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pakalpojuma sniedzēja izvēlēšana notiek iepirkuma konkursa kārtībā, uzskatāma par neperspektīvu un turpmāk nebūtu jāīsteno, jo sadarbība ir terminēta un augstskola var mainīties atkarībā no iepirkuma procedūras rezultātiem, kas var negatīvi ietekmēt izglītības kvalitāti un stabilitāti nākotnē.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213 Mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv

Atpakaļ