Iekšlietu ministrs sveic Valsts drosības dienestu 100. gadadienā