Valdība apstiprina Latvijas robežas integrētās pārvaldības plānu

Otrdien, 17.decembrī Ministru kabinets atbalstīja Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plānu 2019.-2020. gadam. Iekšlietu ministrija ir noteikta par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā un pasākumu izpildes koordinēšanā.


Plānā ir definēta valsts robežas integrētās pārvaldes vīzija, misija, kā arī nosprausts stratēģiskais mērķis - izveidot ietvaru drošai un efektīvai personu, transportlīdzekļu un preču ārējās robežas šķērsošanai un migrācijas plūsmas pārvaldībai, novērst iespējamos apdraudējumus robežu drošībai un veicināt atgriešanas pasākumus. Pasākumus iecerēts īstenot, novēršot neaizsargātības; nodrošinot drošu, aizsargātu un labi funkcionējošo ārējo robežu drošības sistēmu, kā arī garantējot pastāvīgu spēju uzturēšanu, balstītu uz solidaritāti un līdzdalībā ar sadarbības partneriem.

Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plānā 2019.-2020. gadam iekļautie rīcības virzieni paredz:
• nodrošināt un pilnveidot robežkontroli;
• nodrošināt un pilnveidot glābšanas un meklēšanas aktivitātes jūras robežu uzraudzības laikā;
• veikt un pilnveidot iekšējās drošības risku analīzi, kas var ietekmēt ārējo robežu drošību;
• nodrošināt dalību ES dalībvalstu sadarbībā, ko koordinē un atbalsta FRONTEX;
• nodrošināt un pilnveidot sadarbību starp tām valsts iestādēm, kas atbild par robežkontroli vai citiem uzdevumiem, ko veic pie robežas, un attiecīgajām ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām;
• nodrošināt un uzlabot sadarbību ar trešajām valstīm;
• nodrošināt un uzlabot tehniskos un operatīvos pasākumus Šengenas zonā, kas ir saistīti ar robežkontroli un ir paredzēti, lai labāk vērstos pret nelegālo imigrāciju un apkarotu pārrobežu noziedzību;
• nodrošināt un uzlabot trešo valstu piederīgo atgriešanu, kā arī stiprināt darbību patvēruma jomā;
• nodrošināt un veicināt progresīvo tehnoloģiju, tostarp liela mēroga informācijas sistēmu izmantošanu;
• izveidot kvalitātes kontroles mehānismu, lai nodrošinātu ES tiesību aktu īstenošanu robežu pārvaldības jomā;
• izmantot solidaritātes mehānismus, jo īpaši ES finansēšanas instrumentus.

Rīcības virzienu īstenošanai kopumā Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plānā 2019.-2020. gadam ir paredzēti 82 uzdevumi.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ