IeM Veselības un sociālo lietu valsts aģentūru reorganizēs par IeM veselības un sporta centru

SAODN / 14.09.2010

Ministru kabinets šodien, 14.septembrī, atbalstījis Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras(Aģentūra) reorganizāciju par Iekšlietu ministrijas(IeM) pārraudzībā esošas tiešās pārvaldes iestādi - Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru. Reorganizāciju, kuras mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldes institucionālo sistēmu un nodrošināt tās darbības efektivitāti, paredzēts veikt līdz 2010.gada 1.oktobrim. … Lasīt vairāk

Paredz vienotas kriminālprocesa informācijas sistēmas izveidi

SAODN / 14.09.2010

Šodien, 14. septembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts Iekšlietu ministrijas(IEM) iesniegtais MK noteikumu projekts „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi”, kas izstrādāti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 372.panta septīto daļu.  … Lasīt vairāk

IeM valsts sekretāre pauž Latvijas nostāju patvēruma politikas jautājumos

SAODN / 13.09.2010

Šodien, 13. septembrī, kā arī 14. septembrī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone piedalās ministru konferencē „Kvalitāte un efektivitāte patvēruma procesā”, kas notiek Beļģijā, Briselē. Beļģijas prezidentūras organizētās ministru konferences ietvaros tiek diskutēts par tādiem jautājumiem kā Eiropas iekšējā solidaritāte, Eiropas patvēruma atbalsta biroja turpmākā attīstība, patvēruma meklētāji ar īpašām vajadzībām. … Lasīt vairāk

L.Mūrniece tiksies ar glābējiem, kas atgriezušies no Moldovas

SAODN / 13.09.2010

Rīt, 14.septembrī, plkst. 14.00 iekšlietu ministre Linda Mūrniece tiksies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdzēsējiem-glābējiem, kuri vakar atgriezās no Moldovas, kur vienības „BaltFloodCombat” sastāvā palīdzēja cīnīties ar plūdu radītajām sekām. … Lasīt vairāk

Pastiprinās cīņu pret darbaspēka ekspluatāciju

SAODN / 08.09.2010

Šī gada 7.septembrī Iekšlietu ministrijā notika sanāksme par darbaspēka ekspluatācijas (vienas no cilvēku tirdzniecības formām) jautājumiem. Sanāksmē piedalījās cilvēku tirdzniecības apkarošanas un prevencijas eksperti no Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ārlietu ministrijas, Labklājības ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja””, kā arī iestādēm, kas līdz šim netika iesaistītas cilvēku tirdzniecības apkarošanā un novēršanā - Valsts darba inspekcijas un Nodarbinātības valsts aģentūras. … Lasīt vairāk

Atbalsta Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūras reorganizāciju

SAODN / 06.09.2010

Ministru kabineta komiteja (MKK) šodien, 6.septembrī, konceptuāli atbalstījusi iekšlietu ministra pārraudzībā esošās Iekšlietu ministrijas (IeM) veselības un sociālo lietu valsts aģentūras reorganizāciju par IeM pārraudzībā esošas tiešās pārvaldes iestādi Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru. Reorganizācijas mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldes institucionālo sistēmu un nodrošināt tās darbības efektivitāti. MK rīkojuma projekts paredz reorganizāciju veikt līdz 2010.gada 1.oktobrim. … Lasīt vairāk

IEM valsts sekretāre Ilze Pētersone tikusies ar bijušo Austrijas federālo iekšlietu ministru Ernstu Štraseru

SAODN / 02.09.2010

Šodien, 2. septembrī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone tikās ar Eiropas Parlamenta (EP) deputātu,  bijušo Austrijas federālo iekšlietu ministru Ernstu Štraseru (Ernst Strasser). … Lasīt vairāk

IeM: valsts funkciju izvērtēšana veikta neprofesionāli un tai nav tālākā pielietojuma

SAODN / 02.09.2010

Izvērtējot valsts funkciju auditoru ziņojumu par iespējām taupīt iekšlietu sistēmā, Iekšlietu ministrija (IeM) kategoriski iebilst pret izteiktajiem priekšlikumiem un norāda uz to, ka iekšlietu joma ir tā, kurā iepriekšējā gadā jau veiktas visas nepieciešamās strukturālās reformas un visi iespējamie samazinājumi jau veikti. … Lasīt vairāk

Atļaujas apsardzes darbībai izsniegs Valsts policija

SAODN / 31.08.2010

Šodien, 31. augustā Ministru kabinetā atbalstīti grozījumi Apsardzes darbības likumā, paredzot, ka turpmāk speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai izsniegs Valsts policija. … Lasīt vairāk

31.augustā VP prezentēs jaunos motociklus un bērniem atgādinās par satiksmes drošību

SAODN / 30.08.2010

Otrdien, 31.augustā, plkst. 15.00 pie Iekšlietu ministrijas notiks satiksmes drošībai un 1.septembrim veltīts pasākums, kura laikā Valsts policija (VP) prezentēs jaunos motociklus, savukārt bērniem būs iespēja aplūkot VP mašīnas, kā arī jaunos motociklus, nofotografēties ar tiem un VP tēliem - runci Rūdi un bebru Bruno. Bez tam bērniem būs iespēja pirms skolas gaitu sākuma atsaukt atmiņā drošas ceļu satiksmes noteikumus. … Lasīt vairāk

Valsts civilās aizsardzības plānā iekļaus plūdu apdraudētās vietas

SAODN / 30.08.2010

Šodien, 30. augustā, Ministru kabineta komitejas sēdē akceptēts Valsts civilās aizsardzības plāna projekts, kurā veikta virkne precizējumu, piemēram, nosakot apdraudējuma „Plūdi” raksturojumu sakarā ar pavasara plūdiem, kā arī iekļaujot plānā plūdu apdraudēto vietu sarakstu. … Lasīt vairāk

Mežu ugunsgrēku likvidēšana paliks Valsts meža dienesta ziņā

SAODN / 30.08.2010

Šodien, 30. augustā, Ministru kabineta komiteja atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”, paredzot izslēgt no likuma pārejas noteikumiem punktu, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) uzdeva no 2011.gada sākt pildīt jaunu funkciju – organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus. … Lasīt vairāk

L.Mūrniece: Imigrācijas likuma izmaiņas nesniedz solīto ekonomisko labumu

SAODN / 29.08.2010

Kopš 1.jūlija, kad stājušies spēkā strīdīgie grozījumi Imigrācijas likumā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir saņēmusi 8 uzturēšanās atļauju pieprasījumus. Darījumu raksturs ļauj uzskatīt, ka likuma izmaiņas nedod to ekonomisko labumu valstij, kāds tas sākotnēji bija iecerēts, ieviešot šīs jaunās normas, jo izmaiņas likumā līdz šim lielākoties izmantojuši ārzemnieki, kas jau līdz šim uzturējās Latvijā tikai ar citu pamatojumu. … Lasīt vairāk

31.augustā VP prezentēs jaunos motociklus un bērniem atgādinās par satiksmes drošību

SAODN / 27.08.2010

Otrdien, 31.augustā, plkst. 15.00 pie Iekšlietu ministrijas notiks satiksmes drošībai un 1.septembrim veltīts pasākums, kura laikā Valsts policija (VP) prezentēs jaunos motociklus, savukārt bērniem būs iespēja aplūkot VP mašīnas, kā arī jaunos motociklus, nofotografēties ar VP tēliem - runci Rūdi un bebru Bruno. Bez tam bērniem būs iespēja pirms skolas gaitu sākuma atsaukt atmiņā drošas ceļu satiksmes noteikumus. … Lasīt vairāk

Uzlabos Krīzes vadības padomes darbu

SAODN / 26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināts Krīzes vadības padomes nolikums, lai uzlabotu Krīzes vadības padomes un tā sekretariāta darba organizāciju un nodrošinātu Nacionālās drošības likuma 23.1 panta otrā daļas prasības izpildi. … Lasīt vairāk

Veidos detektīvdarbības licenču un sertifikātu reģistru

SAODN / 26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts „Ziņu par speciālajām atļaujām (licencēm) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai reģistrācijas noteikumi”, kas uzlabos speciālo atļauju (licenču) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegšanas un uzskaites sistēmu.
Noteikumu projekts paredz, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centram tiek deleģētas funkcijas izveidot un uzturēt Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas licenču un sertifikātu reģistru un Valsts policijai – reģistrēt attiecīgas ziņas. … Lasīt vairāk

Eiropas robežu novērošanas sistēmas ieviešanu koordinēs Iekšlietu ministrija

SAODN / 26.08.2010

Šodien, 26. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts rīkojuma projekts, kas paredz noteikt Iekšlietu ministriju(IEM) par atbildīgo institūciju Eiropas robežu novērošanas sistēmas(EUROSUR) izveidošanā. Šīs sistēmas mērķis ir ierobežot nelegāli ES teritorijā ieceļojošo trešo valstu pilsoņu skaitu, samazināt nelegālo imigrantu skaitu, kas iet bojā šķērsojot ES jūras robežas, kā arī paaugstināt ES iekšējo drošību, uzlabojot pārrobežu noziedzības novēršanu. … Lasīt vairāk

Atbalsta IEM priekšlikumus garantijas naudas iekasēšanai no administratīvi sodītiem ārzemniekiem

SAODN / 23.08.2010

Šodien, 23.augustā, Ministru kabineta komitejas sēdē, atbalstīti Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas(IEM) iesniegtie grozījumi „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, precizējot kārtību kā tiek nodrošināta administratīvo naudas sodu iekasēšana no ārzemniekiem, kuri Latvijā izdarījuši administratīvi sodāmus pārkāpumus. … Lasīt vairāk

L.Mūrniece apmeklēs Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Olaine”

SAODN / 23.08.2010

Šodien, 23.augustā, plkst. 13.30 iekšlietu ministre Linda Mūrniece un Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars apmeklēs VRS Rīgas pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Olaine” (Centrs). Apmeklējuma laikā iekšlietu ministre iepazīsies ar Centra darbību un izmitināto dzīves apstākļiem. … Lasīt vairāk

Valsts policijai uzdod pastiprināt pasākumus iekšējā tirgus aizsardzībai

SAODN / 19.08.2010

Šodien, 19. augustā, iekšlietu ministre Linda Mūrniece, tiekoties ar Valsts policijas (VP) priekšnieku Valdi Voinu, uzdevusi Valsts policijai pastiprināt pasākumu īstenošanu iekšējā tirgus aizsardzībai. … Lasīt vairāk