Krīžu komunikācijas pasākumu plāns palīdzēs operatīvāk reaģēt katastrofu gadījumos

SAODN / 05.08.2010

Iekšlietu ministrija izstrādājusi un šodien, 5. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts „Krīžu komunikācijas pasākumu plāns”, kas paredz veidus kā panākt plānotu, saskaņotu un koordinētu saziņu krīžu gadījumos, apmācot gan komunikācijā iesaistītās amatpersonas, gan iedzīvotājus. … Lasīt vairāk

Precizē kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni

SAODN / 03.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 3. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Kārtībā, kādā valsts robežu šķērso bērni”. … Lasīt vairāk

Nodrošinājuma valsts aģentūra nāk pretī studentiem

SAODN / 03.08.2010

Ministru kabineta sēdē 3. augustā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie grozījumi MK 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1364 „Noteikumos par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”, kas ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma 26.panta piektās daļas deleģējumam. Noteikumi nosaka robežšķērsošanas vietas režīma īpatnības atbilstoši robežšķērsošanas vietas ēkas, būves un teritorijas funkcionālajai nozīmei, kā arī kārtību, kādā robežšķērsošanas vietā veicamas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai. … Lasīt vairāk

Apstiprina MK noteikumu projektu „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”, kuros noteiktas autoceļu, dzelzceļa, ostu un lidostu robežšķērsošanas vietas, kas paredzētas personām ārējās robežas šķērsošanai, kā arī mantu un preču pārvietošanai pāri ārējai robežai un kur kompetentās iestādes veic pārbaudes. … Lasīt vairāk

Apstiprina grozījumus „Personu speciālās aizsardzības likumā”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta sēdē 27.jūlijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Personu speciālās aizsardzības likumā, kas paredz noteikt kārtību, kādā speciālās aizsardzības iestāde aizsargājamajai personai nodrošina identitātes maiņu un personas dokumentu izsniegšanu ar citas personas identitātes datiem. Minētie grozījumi paredz, ka speciālās aizsardzības pasākumu - aizsargājamas personas identitātes maiņu piemēro, pamatojoties uz speciālās aizsardzības iestādes lēmumu, kas saskaņots ar ģenerālprokuroru, ja personas drošību nav iespējams nodrošināt, izmantojot citus šajā likumā paredzētos aizsardzības pasākumus. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”, kas nosaka speciālo caurlaižu, kas nepieciešamas, uzturoties pierobežas joslā, izsniegšanas un anulēšanas kārtību, un šo caurlaižu paraugus. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošana, vadība un uzraudzība, kā arī atbildīgo institūciju tiesības un pienākumus. … Lasīt vairāk

Noslēgušās konsultācijas par Gvantanamo aizturētā uzņemšanu Latvijā

SAODN / 23.07.2010

Iekšlietu ministrija informē, ka ir pabeigtas konsultācijas ar Amerikas Savienotajām Valstīm par viena Gvantanamo ieslodzījuma nometnes aizturētā uzņemšanu Latvijā. Personas uzņemšana Latvijā notiek saskaņā ar Ministru Kabineta šī gada 2.februāra lēmumu, nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajām normām. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas 2009.gada publiskais pārskats

SAODN / 20.07.2010

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta š.g. 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” ir sagatavojusi un publicējusi Iekšlietu ministrijas 2009.gada publisko pārskatu. … Lasīt vairāk

Pasniegs IEM „Pateicības” par ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā

SAODN / 20.07.2010

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece rīt, 21.jūlijā, pasniegs Iekšlietu ministrijas (IEM) „Pateicību” tiem cilvēkiem, kas ir veikuši nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā, kā rezultātā Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Valsts Departamenta 2010.gada 14.jūnijā publicētajā ziņojumā par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Latvija tika ierindota 2.līmenī. … Lasīt vairāk

Esiet uzmanīgi uz ūdens!

SAODN / 20.07.2010

Iekšlietu ministrija (IeM) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem, atpūšoties gan uz ūdens, gan atrodoties pie tā, un rūpēties par savu un bērnu drošību, ievērojot elementāru piesardzību. Iestājoties siltam un saulainam laikam, gandrīz ik dienas tiek saņemta informācija par traģiskiem nelaimes gadījumiem uz ūdens. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministre piedalīsies neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē

SAODN / 14.07.2010

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece no šī gada 15. līdz 16.jūlijam Briselē piedalīsies neformālās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kuras laikā jaunā Beļģijas prezidentūra plāno apspriest jautājumus par pasākumiem, lai panāktu Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi līdz 2012.gadam, kā arī pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Iekšējās drošības stratēģijas ieviešanu. … Lasīt vairāk

Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 2010.–2016”

SAODN / 14.07.2010

Iekšlietu ministrija (IeM) izstrādā Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2010.–2016.gadam (Pamatnostādnes) un aicina sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta sagatavošanas procesā. … Lasīt vairāk

Paplašina fizisko un juridisko personu atbildību par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu

SAODN / 13.07.2010

Ministru kabineta sēdē šodien, 13.jūlijā, atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK), kas paredz divus būtiskus papildinājumus atbildībā par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece uzaicina Baltkrievijas iekšlietu ministru apmeklēt Latviju

SAODN / 09.07.2010

Šodien, 9.jūlijā, darba vizītes laikā Baltkrievijā notika iekšlietu ministres Linda Mūrnieces tikšanās ar Baltkrievijas iekšlietu ministru Anatoliju Kulešovu. Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja aktuālos sadarbības jautājumus un Latvijas iekšlietu ministre uzaicināja Baltkrievijas iekšlietu ministru ierasties vizītē Latvijā. Amatpersonas arī vienojās par sadarbības attīstīšanu apmācību jomā, kā rezultātā Latvijas policistiem būs iespēja iziet apmācību kursus Baltkrievijas mācību bāzēs. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijā notiks Asinsdonoru diena

SAODN / 09.07.2010

Pirmdien, 12.jūlijā, Iekšlietu ministrijā (IEM) norisināsies Asinsdonoru diena, ko ministrija organizē sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru. Tajā piedalīties pieteikušies jau vairāk kā 70 iekšlietu sistēmas darbinieku. … Lasīt vairāk

Nākamajā gadā VP Ventspils iecirknis pārcelsies uz jaunām telpām

SAODN / 08.07.2010

Saskaņā ar iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces parakstīto rīkojumu, tiek uzsākta procedūra, lai nodrošinātu Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils policijas iecirkņa pārcelšanu uz Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes pārvaldīšanā esošajām telpām Ventspilī, Talsu ielā 112 līdz 2011.gada 1.septembrim. … Lasīt vairāk

Iekšlietu sistēmā strādājošajiem netiek plānots atalgojuma samazinājums

BNS / 08.07.2010

Šogad iekšlietu resorā reformas nav plānotas, un pašlaik doma par algu samazināšanu netiek pieļauta, - šādu viedokli intervijā aģentūrai BNS pauda iekšlietu ministre Linda Mūrniece. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece dosies vizītē uz Baltkrieviju

SAODN / 07.07.2010

Rīt, 8.jūlijā, iekšlietu ministre Linda Mūrniece, valsts sekretāre Ilze Pētersone, Valsts robežsardzes priekšnieks, ģenerālis Normunds Garbars un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks, ģenerālis Ainars Pencis dosies divu dienu darba vizītē uz Baltkrievijas Republiku. … Lasīt vairāk