Vērtēs narkomānijas radītās sociālās izmaksas un turpmākās valsts pretnarkotiku politikas pamatnostādnes

SAODN / 10.08.2010

Rīt, 11. augustā plkst. 15.00 Ministru kabinetā(MK), Ministru prezidenta zālē notiks Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas padomes sēde. … Lasīt vairāk

Būs jāpārreģistrē pierobežā izmantojamie kuģošanas līdzekļi

SAODN / 10.08.2010

Šodien. 10.augustā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādāto noteikumu projektu „Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža”. … Lasīt vairāk

Atļauju detektīvdarbībai varēs pieprasīt arī elektroniski

SAODN / 10.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē šodien, 10. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādātais MK noteikumu projekts „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”, kas cita starpā paredz samazināt iesniedzamo dokumentu skaitu, pieprasot speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai vai sertifikātu detektīvdarbības veikšanai. … Lasīt vairāk

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums regulēs arī traumatisko ieroču apriti

SAODN / 10.08.2010

Šodien, 10. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādāto likumprojektu „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums”. Likumprojekta mērķis ir noteikt fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un šo priekšmetu sastāvdaļu apriti Latvijas Republikā. … Lasīt vairāk

Krievija oficiāli lūgusi Latvijas palīdzību mežu ugunsgrēku dzēšanā

SAODN / 09.08.2010

Šodien, 9.augustā, tikšanās laikā ar iekšlietu ministri Lindu Mūrnieci un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieku, ģenerāli Ainaru Penci, Krievijas Ārkārtējais un Pilnvarotais vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs oficiāli lūdza Latvijas palīdzību ārkārtas situācijas Krievijā noregulēšanā, ko izraisījuši plašie mežu ugunsgrēki. … Lasīt vairāk

Lietuvas un Igaunijas iekšlietu ministri viesosies Latvijā

SAODN / 09.08.2010

No 10. līdz 11.augustam Rēzeknē notiks trīspusējā Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanās. Tikšanās laikā tiks pārrunāti aktuālie trīspusējās sadarbības jautājumi, delegācijas apmeklēs Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļu un viesosies Valsts robežsardzes koledžā. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļai jauns vadītājs

SAODN / 06.08.2010

Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja amatā šonedēļ darbu sākusi Gunta Skrebele. … Lasīt vairāk

Krīžu komunikācijas pasākumu plāns palīdzēs operatīvāk reaģēt katastrofu gadījumos

SAODN / 05.08.2010

Iekšlietu ministrija izstrādājusi un šodien, 5. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts „Krīžu komunikācijas pasākumu plāns”, kas paredz veidus kā panākt plānotu, saskaņotu un koordinētu saziņu krīžu gadījumos, apmācot gan komunikācijā iesaistītās amatpersonas, gan iedzīvotājus. … Lasīt vairāk

Precizē kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni

SAODN / 03.08.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 3. augustā atbalstīts Iekšlietu ministrijas izstrādātais MK noteikumu projekts „Kārtībā, kādā valsts robežu šķērso bērni”. … Lasīt vairāk

Nodrošinājuma valsts aģentūra nāk pretī studentiem

SAODN / 03.08.2010

Ministru kabineta sēdē 3. augustā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie grozījumi MK 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1364 „Noteikumos par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus „Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi”, kas ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma 26.panta piektās daļas deleģējumam. Noteikumi nosaka robežšķērsošanas vietas režīma īpatnības atbilstoši robežšķērsošanas vietas ēkas, būves un teritorijas funkcionālajai nozīmei, kā arī kārtību, kādā robežšķērsošanas vietā veicamas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar personu laišanu, kā arī mantu un preču pārvietošanu pāri ārējai robežai. … Lasīt vairāk

Apstiprina MK noteikumu projektu „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”, kuros noteiktas autoceļu, dzelzceļa, ostu un lidostu robežšķērsošanas vietas, kas paredzētas personām ārējās robežas šķērsošanai, kā arī mantu un preču pārvietošanai pāri ārējai robežai un kur kompetentās iestādes veic pārbaudes. … Lasīt vairāk

Apstiprina grozījumus „Personu speciālās aizsardzības likumā”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta sēdē 27.jūlijā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Personu speciālās aizsardzības likumā, kas paredz noteikt kārtību, kādā speciālās aizsardzības iestāde aizsargājamajai personai nodrošina identitātes maiņu un personas dokumentu izsniegšanu ar citas personas identitātes datiem. Minētie grozījumi paredz, ka speciālās aizsardzības pasākumu - aizsargājamas personas identitātes maiņu piemēro, pamatojoties uz speciālās aizsardzības iestādes lēmumu, kas saskaņots ar ģenerālprokuroru, ja personas drošību nav iespējams nodrošināt, izmantojot citus šajā likumā paredzētos aizsardzības pasākumus. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”, kas nosaka speciālo caurlaižu, kas nepieciešamas, uzturoties pierobežas joslā, izsniegšanas un anulēšanas kārtību, un šo caurlaižu paraugus. … Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”

SAODN / 27.07.2010

Ministru kabineta (MK) sēdē 27.jūlijā atbalstīti Iekšlietu ministrijas izstrādātie MK noteikumi „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošana, vadība un uzraudzība, kā arī atbildīgo institūciju tiesības un pienākumus. … Lasīt vairāk

Noslēgušās konsultācijas par Gvantanamo aizturētā uzņemšanu Latvijā

SAODN / 23.07.2010

Iekšlietu ministrija informē, ka ir pabeigtas konsultācijas ar Amerikas Savienotajām Valstīm par viena Gvantanamo ieslodzījuma nometnes aizturētā uzņemšanu Latvijā. Personas uzņemšana Latvijā notiek saskaņā ar Ministru Kabineta šī gada 2.februāra lēmumu, nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajām normām. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas 2009.gada publiskais pārskats

SAODN / 20.07.2010

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta š.g. 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” ir sagatavojusi un publicējusi Iekšlietu ministrijas 2009.gada publisko pārskatu. … Lasīt vairāk

Pasniegs IEM „Pateicības” par ieguldījumu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā

SAODN / 20.07.2010

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece rīt, 21.jūlijā, pasniegs Iekšlietu ministrijas (IEM) „Pateicību” tiem cilvēkiem, kas ir veikuši nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā, kā rezultātā Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Valsts Departamenta 2010.gada 14.jūnijā publicētajā ziņojumā par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Latvija tika ierindota 2.līmenī. … Lasīt vairāk

Esiet uzmanīgi uz ūdens!

SAODN / 20.07.2010

Iekšlietu ministrija (IeM) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem, atpūšoties gan uz ūdens, gan atrodoties pie tā, un rūpēties par savu un bērnu drošību, ievērojot elementāru piesardzību. Iestājoties siltam un saulainam laikam, gandrīz ik dienas tiek saņemta informācija par traģiskiem nelaimes gadījumiem uz ūdens. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministre piedalīsies neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē

SAODN / 14.07.2010

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece no šī gada 15. līdz 16.jūlijam Briselē piedalīsies neformālās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kuras laikā jaunā Beļģijas prezidentūra plāno apspriest jautājumus par pasākumiem, lai panāktu Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi līdz 2012.gadam, kā arī pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Iekšējās drošības stratēģijas ieviešanu. … Lasīt vairāk