Valsts policija uzsāk īstenot projektu „Jaunieši pret narkotikām”

02.03.2010

Valsts policija 2010. gada martā uzsāk īstenot Eiropas Savienības (ES) programmas „Noziedzības novēršana un apkarošana 2009” atbalstīto projektu „Jaunieši pret narkotikām”, kam piešķirts ES finansējums 419 962 eiro apmērā, kas ir 70% no kopējām projekta izmaksām.

 


Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū, kā arī izglītot jauniešus gan par narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par tiesisko atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu. Tāpat projekta laikā plānots jauniešus informēt par dažādu valsts un nevalstisko organizāciju darbu, kas iesaistītas cīņā ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu un izplatību.

Projekta aktualitāte:

Projekta realizēšanai tiek izmantota inovatīva prevencijas metodika – simulācijas spēles, kurās konkursa kārtībā katrā reģionā piedalās pēdējo viduskolas klašu skolēni, kā arī uzaicinātie policijas darbinieki, eksperti un pārstāvji no citām valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas cīņā ar narkotisko vielu izplatību. Simulācijas spēles kā inovatīva metode ļaus jauniešiem klātienē tikties ar profesionāļiem, kļūt izglītotiem jautājumos, kas skar narkotiku lietošanas fiziskās un emocionālās sekas, kā arī attīstīt komunikācijas un sociālās prasmes.

Pēc Valsts policijas statistikas datiem, noziegumi, kas pastrādāti narkotisko un psihotropo vielu ietekmē, no 1432 gadījumiem 2007.gadā ir pieauguši līdz 2511 gadījumiem 2008.gadā. Jāuzsver, ka cīņa ar narkotisko un psihotropo vielu izplatību ir atzīta par prioritāti ne vien Valsts policijas, bet visas valsts līmenī.

Mērķauditorija:

Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 16 – 21 gadam, kas pēc Sabiedrības veselības aģentūras datiem ir vecuma grupa, kas viesbiežāk izvēlas izmēģināt dažādas narkotiskās vielas.

Projekta aktivitātes:

*Sabiedriskās domas pētījums;

*Sociālās kampaņas izveide (TV, radio, baneri internetā, vides reklāma);

*Uzskates un informatīvo materiālu izstrāde (brošūras, bukleti);

*Konkurss jauniešiem par iespēju piedalīties simulāciju spēlēs;

*Piecas reģionālās simulācijas spēles un viena finālspēle, kurā piedālās reģiona spēļu uzvarētāji;

*Projektā iegūto rezultātu apkopojums un uzskates materiālu izstrāde izplatīšanai jauniešiem visā Latvijā.

Projekta īstenošanas laiks: 2 gadi

Projekta īstenošanas komanda:

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja vecākā inspektore Zane Maskaļonoka, projekta vadītāja, tālr. 67075014, zane.maskalonoka@vp.gov.lv

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja vecākā inspektore Ieva Mikijanska, projekta asistente, tālr.67829478, ieva.mikijanska@vp.gov.lv

Latvijas Atkarības psihologu asociācijas valdes locekle Aelita Vagale, projekta eksperte narkotiku apkarošanas jautājumos, tālr.26112238, aelita.vagale@gmail.com

Rīgas domes Atkarības profilakses centra sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sandra Rubene, projekta eksperte narkotiku apakarošanas un sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 26337320, sandra.rubene@riga.lv


 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Eiropas Savienības Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tās satura izmantošanu.
 

Sagatavoja:
Ieva Mikijanska
Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja
vecākā inspektore
tel. 67829478, fakss 7075057
ieva.mikijanska@vp.gov.lv


 

Ar Eiropas Savienības programmas “Noziedzības profilakse un apkarošana 2009”atbalstu Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāts


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ