Pirmās kopīgās vajāšanas mācības projekta „Policijas pārrobežu sadarbības stiprināšanas kapacitāte Lietuvā, Latvijā un Polijā” ietvaros

02.11.2010

Lai īstenotu aktivitātes, kas ir paredzētas projektā, Latvijas Valsts policija sadarbībā ar Lietuvas policijas departamentu organizē pirmās kopīgās vajāšanas mācības Lietuvas un Latvijas policijas darbiniekiem, kas paredzētas 2010.gadā no 03.- 05. novembrim. Mācību teorētiskā daļa paredzēta 03. novembrī Liepājā (Kurzemes reģiona aktu zālē, Bāriņu ielā 3) un praktiskās mācības notiks 4. un 5.novembrī Latvijas un Lietuvas Republiku pierobežas reģionos.


Mācību teorētiskā daļa sastāvēs no starptautisko normatīvo aktu, tajā skaitā divpusējo Latvijas – Lietuvas līgumu apspriešanas, abu valstu nacionālo normatīvo aktu izskatīšanas un apspriešanas, kā arī kopīgām diskusijām par kopīgo un atšķirīgo abu valstu normatīvajos aktos (tajā skaitā kriminālprocesuālās īpatnības) attiecībā uz policijas darbu pārrobežu vajāšanas jomā. Praktiskās mācības notiks Latvijas un Lietuvas Republiku pierobežas reģionos, kuru laikā tiks izmantotas 4 policijas patruļdienesta automašīnas. Praktisko mācību norise 4. un 5. novembrī tiks arī filmēta.

Latviju mācībās pārstāvēs 10 Valsts policijas amatpersonas. Kā projekta koordinators no Latvijas puses piedalīsies Aigars Evardsons, Valsts policijas koledžas direktors,  kā pasniedzējs Gatis Švika, VP Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja priekšnieks un 8 VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas.

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja
leitnante Zane Balode
tālrunis: +371 67146276
e-pasts: prof.nodala@koledza.vp.gov.lv


Atpakaļ