Atjaunotajai Valsts robežsardzei 19.gadi

10.12.2010

Atzīmējot Robežsardzes atjaunošanas 19. gadadienu, šā gada 13. decembrī plkst.11:00 Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē notiks svinīgā sanāksme.


Sanāksmes laikā Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi un sakarā ar Valsts robežsardzes atjaunošanas 19.gadadienu pasniegs apbalvojumus Galvenās pārvaldes personām.

Vēstures fakti
1990.gada 20.decembrī Augstākā Padome pieņēma likumu „Par Latvijas Republikas valsts robežu”. 1991.gada 11.novembrī atjaunotās Latvijas Republikas pirmie robežsargi Rīgas brāļu kapos nodeva karavīra zvērestu.

Ar Aizsardzības ministrijas 1991. gada 13. decembra pavēli Nr.4-V „Par robežsargu bataljona izveidošanu, atbildības joslu noteikšanu, struktūru un štatu noteikšanu” tika nodibināta Latvijas Republikas Robežapsardzības karaspēka pārvalde, kurai turpmāk bija jāveic robežsargu bataljonu, Rīgas atsevišķā kontroles-caurlaides punkta un robežapsardzības karaspēka mācību centru vadību.

1991.gada 13.decembris ir juridiskais Robežsardzes atjaunošanas datums.

1992.gada 1.februārī tika nodibināta Aizsardzības ministrijas Aizsardzības spēku Robežsargu brigāde, apvienojot 7 (Valmieras, Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Ventspils) robežsargu bataljonus, Rīgas atsevišķo robežkontroles punktu un Vārves mācību centru. Un jau 1992.gada 1.septembrī Latvijas Republikas Robežsargu brigāde uzņem savā apsardzībā Latvijas Republikas valsts robežu.

1997.gada 7.janvārī Robežapsardzības spēki pāriet Iekšlietu ministrijas pakļautībā un personālsastāvs  tiek pieņemts dienestā Iekšlietu ministrijā.

1998.gada 1.maijā Robežsardzi pārdēvē par Valsts robežsardzi.

Uz doto brīdi Valsts robežsardzes struktūra sastāv no Galvenās pārvaldes, sešām – Rīgas, Viļakas, Ludzas, Aviācijas, Daugavpils, Ventspils - teritoriālajām pārvaldēm un Valsts robežsardzes koledžas, kur mācās topošie robežsargi.

 

Informāciju sagatavoja:
Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes
Koordinācijas un sabiedrisko  attiecību nodaļas galvenā inspektore,
 tālrunis 67075617,26328069,  e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv


Atpakaļ