Ugunsdrošības pārbaudes izglītības iestādēs

13.12.2010

Izglītības iestādēs ugunsdrošības stāvoklis salīdzinot ar pagājušo gadu palicis nemainīgs – tā secinājusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde, apkopojot VUGD teritoriālo struktūrvienību uzraudzības inspektoru veikto pārbaužu rezultātus izglītības iestādēs.


Ugunsdrošības pārbaudes tika veiktas 1821 izglītības iestādē (2009.gadā – 1891).
Konstatēti būtiskākie ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi:
- atbildīgā persona par ugunsdrošību nav apmācīta 314 objektos (2009.gadā – 320 objektos);
- instruktāža par ugunsdrošību nav veikta 37 objektos (2009.gadā – 16 objektos);
- rīcības plāns ugunsgrēka un citu ārkārtas situāciju gadījumos nav izstrādāts 35 objektos (2009.gadā – astoņos objektos);
- civilās aizsardzības plāns nav izstrādāts 320 objektos (2009.gadā – 438 objektos);
- iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav ierīkota 153 objektos (2009.gadā - 138 objektos);
- ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav ierīkota 31 objektā (2009.gadā – 52 objektos);
- elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi nav veikti 213 objektos (2009.gadā – 168 objektos), veikti daļēji 68 objektos (2009.gadā – 63 objektos);
- izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes nav uzstādītas 440 objektos (2009.gadā – 545 objektos), uzstādītas daļēji 604 objektos (2009.gadā – 485 objektos);
- ugunsdzēsības līdzekļu daudzums neatbilst 206 objektos (2009.gadā – 130 objektos);
- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav ierīkota 346 objektos (2009.gadā – 600 objektos), ierīkota daļēji 365 objektos (2009.gadā – 326 objektos);
- balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma nav ierīkota 418 objektos (2009.gadā – 427 objektos), ierīkota daļēji 38 objektos (2009.gadā – 18 objektos).

Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu izglītības iestādēs, tika sastādīti 27 administratīvā pārkāpuma protokoli (2009.gadā – 19). Tāpat 15 iestādes saņēma brīdinājumu par būves vai tās daļas ekspluatācijas apturēšanu vai ierobežošanu.

Sagatavoja:
Inga Vetere,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece,
inga.vetere@vugd.gov.lv
tel. 26183300, 76705871


Atpakaļ