Baltijas valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu priekšnieku tikšanās

17.12.2010

Tradicionāli, Baltijas valstu Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu priekšnieki gada nogalē tiekas, lai apspriestu aizvadītā gada sasniegto, ieskicētu nākošajā gadā darāmos darbus un analizēto iemantoto pieredzi.


Šogad namatēva lomā ir Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
 
Nedēļas nogalē, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu priekšnieki pārspriedīs ar dienestu operatīvo reaģēšanu saistītos jautājumus, kā arī ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas un aprīkojuma nodrošinājuma un pietiekamības jautājumus. Tiks runāts par pārrobežu sadarbības pilnveidošanu ārkārtējo situāciju seku mazināšanas jomā un palīdzības sniegšanas procedūru vienkāršošanu šķērsojot robežu.
 
Šajā tikšanās reizē dienestu vadītāji apspriedīs ar civilo aizsardzību saistītos jautājumus, kā arī Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānisma ietvaros paredzētās aktivitātes. Liela vērība tiks pievērsta pārrobežu sadarbības programmām ar Eiropas Savienības ievērojamu līdzfinansējumu.


Sagatavoja:
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa


Atpakaļ