Drošības policijas Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde

21.12.2010

Šodien, 21.decembrī notika kārtējā Drošības policijas (DP) Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde, kurā tās locekļi tika iepazīstināti ar Drošības policijas Pretterorisma centra galvenajiem darbības virzieniem šajā gadā.


DP Pretterorisma centrs iepazīstināja ar aktuālāko informāciju par terorisma draudu situāciju Latvijā. Sēdē tika atzīmēts, ka Latvijā terorisma draudu līmenis šī gada laikā nav mainījies un ir saglabājies zems. DP rīcībā esošā informācija neliecina par teroristu plāniem organizēt terora aktus Latvijā vai pret tās interesēm ārvalstīs. Nav nepieciešams ieviest konkrētus preventīvus pasākumus saistībā gan ar notikumiem Stokholmā, gan arī ar izskanējušiem terora akta draudiem Eiropā Ziemassvētku laikā.

 Terorisma tendenču analīze liecina, ka teroristi uzbrukumu laiku mēdz pieskaņot kādam simboliskam notikumam vai brīdim, lai tādējādi pastiprinātu terora aktu psiholoģisko efektu. Ir liecības par radikālā islāma terorisma draudu paplašināšanos Eiropā, ietekmējot drošības situāciju arvien vairākās kontinenta valstīs, t.sk. valstīs, kur iepriekš terorisma draudu līmenis bija salīdzinoši zems. Š.g. 11.decembrī notikušais uzbrukums Stokholmā bija pirmais no plānotajiem terora aktiem Rietumu valstīs. DP Pretterorisma centrs turpina analizēt situāciju pretterorisma jomā Eiropā un uzturēt regulārus kontaktus ar ārvalstu partneru dienestiem.

 Tika uzsvērts, ka, neskatoties uz relatīvi zemo draudu līmeni, DP Pretterorisma centrs ir veicis apjomīgu preventīvo darbu, pilnveidojot funkcionējošu nacionālo pretterorisma sistēmu ar noteiktiem preventīvajiem un reaģēšanas mehānismiem, tādējādi laikus sagatavojoties terorisma draudiem.

 Padomes locekļi tika informēti, ka noslēgts darbs pie Ministru kabineta (MK) instrukcijas par rīcību gadījumos, ja pret Latvijas Republikai piederīgajiem kuģiem vai personām starptautiskajos vai citu valstu ūdeņos tiek vērsti teroristiska vai pirātiska rakstura uzbrukumi. Š.g. aprīlī instrukcija apstiprināta MK.

 DP Pretterorisma centrs pārskatījis rīcības plānus „Kuģis”, „Lidmašīna” un „Objekts”, kuros bija nepieciešams veikt izmaiņas sakarā ar valsts institūciju darbības izmaiņām Latvijā. Plāni š.g. jūnijā plāni tika apstiprināti MK. Ar to ir pabeigts nozīmīgs darbs pie reaģēšanas mehānismu un procedūru izveides pretterorisma jomā. Gandrīz visas iesaistītās institūcijas ir izstrādājušas savas rīcības atbalsta plānus un saskaņojušas tos ar DP Pretterorisma centru.

 Kā jau iepriekš ziņots, DP Pretterorisma centra paspārnē 2006.gada janvārī tika izveidota ekspertu konsultatīvā padome, kuras uzdevums ir veicināt vienotu valsts politikas izstrādi pretterorisma jomā, kā arī koordinēt valsts un pašvaldību iestāžu un juridisku personu sadarbību pretterorisma jomā.

 Saskaņā ar padomes nolikumu, padomes sēdēs piedalās pārstāvji no Aizsardzības, Ārlietu, Iekšlietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Tieslietu un Veselības ministrijām, Ģenerālprokuratūras, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta un Satversmes aizsardzības biroja. Padomes vadītājs ir Drošības policijas priekšnieka vietnieks J. Leitietis.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Apse-Krūmiņa
Drošības policijas
priekšnieka palīdze
tālrunis: 67208991
e-pasts: dp@dp.gov.lv


Atpakaļ