Robežsardze atgādina par ceļošanai ārpus Šengenas zonas valstīm nederīgām pasēm

22.12.2010

Robežsargi joprojām konstatē gadījumus, kad personas mēģina izceļot no valsts ar ceļošanai  ārpus Šengenas zonas valstīm nederīgām pasēm. Decembrī liegts izbraukt no Latvijas 28 personām, kuras uzrādījušas pases ar derīguma termiņu 50 gadi. Savukārt 11 personām, ieceļojot Latvijā ar šādām pasēm, tika izteikts brīdinājums.


Valsts robežsardze atgādina, ka saskaņā ar 2007.gada 13.novembrī apstiprinātajiem „Pasu noteikumiem” no š.g. 1.novembra pases ar derīguma termiņu 50 gadi nav derīgas braucieniem ārpus Šengenas zonas.

Īpaši vērīgiem jābūt tiem ceļotājiem, kas plāno ceļot uz Lielbritāniju vai Īriju, jo šīs abas Eiropas Savienības valstis neietilpst Šengenas zonā, tādēļ tajās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases ar derīguma termiņu 50 gadi netiek atzītas.

Šīs pases ir derīgas tikai personas identificēšanai Latvijā, kā arī ceļojot pa Šengenas zonas valstīm – Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Īslandē, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā un Zviedrijā.

Katrs šāds gadījums tiek atklāts tieši uz robežas un rada cilvēkiem neērtības, jo nākas mainīt plānotos ceļojumus un braucienus. Tādēļ aicinām laicīgi pārbaudīt savas pases un, ja personas rīcībā ir līdz 2007.gada 20.novembrim izsniegta pase ar derīguma termiņu 50 gadi, un persona plāno doties uz valsti, kas neietilpst Šengenas zonā, pirms ceļojuma personai jānoformē jauna pase jebkurā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Parastā kārtībā jaunais dokuments tiek izgatavots 20 dienu laikā, taču steidzamības kārtā ir iespējams pieteikties paātrinātai pases saņemšanai piecu vai divu darbadienu laikā. Līdzi nepieciešams ņemt tikai apmaināmo pasi, jo fotografēšana pasei notiek nodaļā uz vietas. Pensijas vecuma iedzīvotājiem valsts nodeva par pases izsniegšanu standarta termiņā ir noteikta 5 lati.

Papildu informāciju par pasu nomaiņu var saņemt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, elektroniski mājaslapā www.pmlp.gov.lv, kā arī pa telefonu 67219244.

 

Informāciju sagatavoja:
Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes
Koordinācijas un sabiedrisko  attiecību nodaļas galvenā inspektore,
 tālrunis 67075617,26328069,  e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv


Atpakaļ